Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studere i utlandet > Fadderprogram

 

Søknadsfrister for fadderordningen:

15. mai for høstsemester
1. november for vårsemester

Fadderprogram

Har du lyst til å jobbe med internasjonale studenter? Du kan søke internasjonalt kontor om å bli fadder (Buddy) for nye internasjonale studenter og på den måten bidra til at de får en flott start på sitt opphold ved HiL.

Studentene vil være ansvalig for:

 • Hente studentene på stasjonen og ta de med til studentboligen
 • Omvisning på høgskolen og i sentrum
 • Delta på introduksjons- møtet/uken
 • Hjelpe studentene med oppretting av bankkonto og søknad om oppholdstillatelse (+ ev. arbeidstillatelse) ved politistasjonen
 • Inkludere studentene i aktiviteter som Samfunnet og de ulike studentgruppene tilbyr
 • Planlegge egne aktiviteter for de internasjonale studentene
 • Regelmessige møter med internasjonalt kontor

Studentene skal:

 • Tilegne seg kunnskaper om internasjonalisering av høgre utdanning
 • Gjøre seg kjent med HiL’s internasjonaliseringsstrategier
 • Tilegne seg teoretiske kunnskaper om og praktiske ferdigheter i nettverksbygging
 • Få økt kulturforståelse
 • Bedre sine språkkunnskaper. Dette gjelder først og fremst engelsk, men gjerne også andre språk
 • Lære å planlegge og gjennomføre aktiviteter (inkl. å lage budsjett og føre regnskap) i et team
 
 

De som blir valgt ut til å delta på fadderordningen og fullfører fadderprogrammet får 5 studiepoeng.
Emnet blir kjørt på engelsk. Hele emnebeskrivelse finnes her.

Sist oppdatert: Florian Gorqaj 30.03.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L