Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studere i utlandet > For medarbeidere

Velkommen til internasjonalt kontor!

Peter Halley. Celle med rørledning (Foto: Internasjonalt kontor/HiL)

På disse sidene vil du finne informasjon om hva Internasjonalt kontor jobber med og hvordan vi kan bistå deg i arbeidshverdagen.

Internasjonalt kontor fra a - å
Hvem er vi? Hvor sitter vi? Hva jobber vi med? 
 

EU-finansiering for forskere - HORIZON 2020: Guide for HiL-forskere som vurderer å søke EU-midler: Introduksjon til rammeprogrammet, Hvordan er Horisont 2020 bygget opp? og ordliste over søknadstekniske termer.

Internasjonalt samarbeid
HiL har avtaler med over 80 universiteter og høyskoler fra hele verden. Oversikt over avtaleporteføljen og hva som inngår i avtalen finner du her.

Ansattutveksling
HiLs vitenskaplige og administrative medarbeidere kan reise på utveksling til våre Erasmus partnerinstitusjoner. Informasjon om stipend og søknadsprosedyrer finner du her.

Mottak av internasjonale gjester
Gode råd og tips om hvordan man planlegger og gjennomfører et vellykket opphold for gjestelærere/forskere/TA-medarbeidere fra våre partnerinstitusjoner.

Nyttige verktøy, maler og lenker m.m.
Verktøykasse for engelsk, Engelsk oversikt over studier på HiL, Brevmaler (letter of recommendation, letter of invitation, letter of intent), Norsk karakterskala (A-F) (forklart på engelsk). Veiledning for fellesgrader

Sist oppdatert: Gunnar Furseth Klinge 12.02.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L