Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studere i utlandet > For medarbeidere > Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid

I tabellen under lenke finner du en oversikt over HiLs internasjonale samarbeidspartnere satt opp alfabetisk etter land.

Tabellens innhold og forkortelser:

Study abroad vs. Exchange: En Study abroad-avtale innebærer at HiL-studenter betaler skolepenger (tuition fee) for å studere ved vertsuniversitetet. Med en exchange agreement (utvekslingsavtale) slipper våre studenter å betale skolepenger.

Bilateral agreement: Generell betegnelse for internasjonalt samarbeid mellom to (utdannings)institusjoner.

Erasmus+ agreement: Erasmus+ programmet har standardiserte avtaler for student/ansatt/lærerutveksling mellom universiteter og høyskoler fra EU- og EEA-land (European Economic Area). Mer informasjon om Erasmus+

Nordplus: Er Nordisk Råd's program for å fremme samarbeid mellom universiteter og høyskoler i norden (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige). Mer informasjon om Nordplus

APS: Avdeling for pedagogikk og sosialfag

Gamlebygget (foto: internasjonalt kontor)

ASV: Avdeling for samfunnsvitenskap

ØKORG: Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap

TVF: Avdeling for TV-fag

Her finner du oversikten

Sist oppdatert: Pawel Maciejewski 15.12.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L