Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studere i utlandet > For medarbeidere > Utveksling for ansatte > Erasmus+ staff exchange - Teaching

Erasmus+ staff exchange - Teaching

Vitenskaplige ansatte som ønsker å reise på et kortere utvekslingsopphold ved en av HiLs Erasmus+ partnerinstitusjoner må søke Internasjonalt kontor om stipend før selve oppholdet.

Hvordan går jeg frem?

Scott Lifshutz. Uten tittel. (foto: internasjonalt kontor)

Kontakt den faglige kontaktpersonen ved partnerinstitusjonen du ønsker å reise til og forhør deg om når det kunne passe med et besøk. 

Hvordan søker jeg stipend?

Last ned Søknadsskjema for lærermobilitet

Merk at søknad til Internasjonalt kontor må:

  • godkjennes og signeres av nærmeste leder før oversendelse
  • oppholdet må være gjennomført før 30. september 2015 (30.september 2016 for akademisk år 2015-2016)
  • oppholdet må ha minst 2 dager(eks. reise) max. 2 måned, gjelder både 'Training assignment' og 'teaching assignment'
  • hvis mobilitet gjelder undervisning er det krav på minst 8 undervisningtimer (per uke) 

På forhånd skal det foreligge en Erasmus+ teaching agreement (Annex IV) som skal:

  • godkjennes av både sender- og mottakerinstitusjon.
  • inneholde hovedmål og forventet resultat av læringsaktivitetene
  • et program for mobilitetsperioden (disse kravene ivaretas ved at man fyller ut og signerer avtaledokumentet).

Søknadsskjema for lærermobilitet og avtaleskjema (Annex IV) sendes samlet til Emrys Gerritse på internasjonalt kontor (emrys.gerritse@hil.no), både elektronisk (som vedlegg til e-post) og som signerte originaler per internpost. Originaldokumentene kan også håndgås til Internasjonalt kontor om man foretrekker en benstrekk i arbeidshverdagen. Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Hva kreves av meg hvis jeg får stipend?

Utover å gjennomføre oppholdet i tråd med den forhåndsgodkjente avtalen må en representant fra vertsinstitusjonen signere en Bekreftelse på undervisningsopphold før du reiser hjem igjen. Etter hjemkomst må du levere denne til internasjonalt kontor. I tillegg får du automatisk tilsendt en elektronisk evalueringsskjema fra Erasmus+. Etter du har fyllt ut elektronisk skjema overføre vi stipendet. 

Har du spørsmål knyttet til Erasmus+ lærermobilitet eller ønsker mer informasjon om aktuelle institusjoner HiL har avtaler med, er det bare å ta ta kontakt med Internasjonalt kontor for veiledning.

Sist oppdatert: Emrys Gerritse 11.05.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L