Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Staff exchange - Training

Teknisk/administrativt ansatte som ønsker å reise på et kortere utvekslingsopphold ved en av HiLs Erasmus+ partnerinstitusjoner kan søke Internasjonalt kontor om stipend før selve oppholdet

Dag Skedsmo. Veggrelieff (foto: internasjonalt kontor)

Hvordan går jeg frem?

Kontakt internasjonalt kontor ved den partnerinstitusjonen du ønsker å reise til og forhør deg om når det kunne passe med et besøk.

Eksempler på opphold

 • Reise til et partneruniversitet for å lære av deres erfaringer og beste praksis. En god mulighet er å delta på en 'staff training week' eller workshop hos en av våre partnerinstitusjoner.
 • Vitenskapelig ansatte og PhD-kandidater kan for eksempel reise til en partnerinstitusjon for å få opplæring i lab.
 • Opplæring eller observasjon i en bedrift.
 • Språkkurs

 

Merk at en del europeiske universiteter arrangerer International Staff Week en gang i året. Dette utgjør en gyllen anledning til å komme med på et gjennomarbeidet opplegg for hele utvekslingsperioden og til å treffe kolleger fra mange land på ett og samme arrangement.

Hvordan søker jeg stipend?

Last ned Søknadsskjema for ansattmobilitet

Merk at søknad til Internasjonalt kontor må:

 • godkjennes og signeres av nærmeste leder før oversendelse
 • oppholdet må være gjennomført før 30. september 2015
 • oppholdet må være på minst 2 dager (eks. reise) max. 2 måneder, gjelder både 'Training assignment' og 'teaching assignment'
 • Konferanser er ikke godkjent

På forhånd skal det foreligge en Erasmus+ Training Agreement (Annex IV) som skal:

 • godkjennes av både sender- og mottakerinstitusjon.
 • inneholde hovedmål og forventet resultat av læringsaktivitetene
 • et program for mobilitetsperioden (disse kravene ivaretas ved at man fyller ut og signerer avtaledokumentet).

Søknadsskjema for ansattmobilitet og avtaleskjema (Annex IV) sendes samlet til Emrys Gerritse på internasjonalt kontor (emrys.gerritse@hil.no), både elektronisk (som vedlegg til e-post) og som signerte originaler per internpost. Originaldokumentene kan også håndgås til Internasjonalt kontor om man foretrekker en benstrekk i arbeidshverdagen. Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Hva kreves av meg hvis jeg får stipend?

Utover å gjennomføre oppholdet i tråd med den forhåndsgodkjente avtalen må en representant fra vertsinstitusjonen signere en Bekreftelse på opphold ansattmobilitet før du reiser hjem igjen. Etter hjemkomst må du levere en kort elektronisk rapport om oppholdet: rapporten blir tilsendt automatisk fra Eramus+/ EU-kommisjonen. Bekreftelse på opphold leveres til internasjonalt kontor.

Har du spørsmål knyttet til Erasmus ansattmobilitet eller ønsker mer informasjon om aktuelle institusjoner HiL har avtaler med, er det bare å ta ta kontakt med Internasjonalt kontor for veiledning.

Sist oppdatert: Emrys Gerritse 11.05.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L