Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studere i utlandet > Frequently asked questions (FAQ)

HiL worldwide map
 

Det er felles søknadsfrister for alle HiL-studenter som vil reise på utveksling:

15. februar for utreise i påfølgende høstsemester.

15. september for utreise i påfølgende vårsemester.
NB: Praksis i utlandet kan håndtere alternative søknadsfrister

Hvordan søke om utveksling...

Kontakt oss på internasjonalt kontor:
international@hil.no
tlf. 612 88 212/612 88 021

Frequently asked questions (FAQ)

Når kan jeg dra?
I studieplanen for studiet ditt skal det være angitt når du kan reise på utveksling. For bachelorstudiene er dette enten i 2. eller 3. studieår. Utveksling er ikke mulig i 1. studieår.

Når må jeg søke?
Før 15. september hvis du skal ut i vårsemesteret og før 15. februar hvis du skal ut i høstsemesteret.

Hvordan søker jeg?
Du må fylle ut skjemaet søknad om delstudium i utlandet og levere dette på internasjonalt kontor. Legg ved karakterutskrift fra HiL + en kopi av vitnemålet ditt fra videregående.

Hva kreves for å få dra?
Søknaden blir vurdert ut fra studieprogresjon, karaktergjennomsnitt, språkkunnskaper og motivasjon/egnethet. Minst 60 sp må være bestått før utreise. For helse- og sosialfagstudenter er det et krav at alle tidligere eksamener og praksisperioder er bestått.

Hva er en utvekslingsavtale, bilateral avtale, study abroad avtale?
Begrepene utvekslingsavtale og bilateral avtale brukes ofte om hverandre. Dette er en avtale som HiL har forhandlet fram og som sier noe om hvor mange studenter eller forskere som skal utveksles, og på hvilke vilkår. Avtalene skal i prinsippet være gjensidige, med like mange studenter hver vei. Enkelte avtaler kan innebære at studentene må betale skolepenger ("tuition fees"). Da kalles det en study abroad avtale . Avtalene kan gjelde for en avdeling eller ett bestemt fagmiljø.

Må jeg ha visum?
Skal du til et land utenfor EU/EØS, må du vanligvis ha studentvisum. Unntaket er Canada. Skal du ha et studieopphold i Canada som varer i mindre enn 6 måneder, trenger du ikke visum. For studenter som ikke har norsk statsborgeskap, kan det være andre regler som gjelder. Studenten må selv snakke med sin ambassade/utenriksstasjon for å få informasjon om hva som kreves i deres tilfelle.

Hva er forskjellen på TOEFL og IELTS-test, og hvor kan jeg ta dem?
TOEFL er en amerikansk test, mens IELTS er en britisk test. De kan ofte benyttes om hverandre, men ikke alltid. Sjekk hva som er kravet ved institusjonen du skal til. TOEFL kan du ta ved Universitetet i Oslo og er litt billigere enn IELTS som taes ved Folkeuniversitetet i Oslo.

Hvor mange credits/studiepoeng må jeg ta i utlandet?
Hovedregelen for godkjenning av emner i utlandet er tid for tid prinsippet , dvs. at ett semester fulltid ute er ett semester fulltid hjemme. Dette innebærer at du må ta full course load for å få godkjent 30 studiepoeng.
Eksempel: Dersom det ved det utenlandske universitetet er krav om 120 credits for å få bachelorgrad, og normert tid for utdanningen er 4 år, vil ett semesters arbeidsmengde være 15 credits. Det betyr at du MÅ ta 15 credits for å få godkjent 30 studiepoeng. Tar du f.eks. bare 14 credits, får du godkjent 28 studiepoeng.

Hvilke vaksiner må jeg ta?
Skal du til Namibia/Sør-Afrika, er det en rekke vaksiner du bør ta. Ta kontakt med vaksinasjonskontoret i kommunen for mer informasjon om dette. Helse- og sosialfagstudenter som skal til Australia eller USA, må også ta en del vaksiner.

Hvilken forsikringsordning bør jeg ha?
Studenter som reiser ut med støtte fra Lånekassen, er automatisk medlem av Folketrygden. Før avreise vil du få et brev fra Folketrygden som forklarer hva som er dekket. Skal du reise innen Europa, må du bestille European Health Insurance Card fra NAV. Skal du til et land som har dårlig offentlig helsevesen, bør du ha en privat sykeforsikring i tillegg. Alle studenter må dessuten ha en reiseforsikring. ANSA tilbyr gunstige forsikringspakker til studenter. Helse- og sosialfagsstudenter må også ha en ansvarsforsikring.

Hvordan skaffer jeg meg bolig i utlandet?
I utgangspunktet er du selv ansvarlig for å skaffe deg bolig under oppholdet. Det varierer mellom de ulike utvekslingsavtalene hvor langt vertsinstitusjonen forplikter seg til å hjelpe til med dette. Garantier er ikke så vanlig, men mange universiteter prioriterer internasjonale studenter. De fleste institusjonene vil bistå i prosessen, og med opptakspapirene vil du ofte få nærmere informasjon. I mange tilfeller har universitetene egne boligsider på web, hvor du kan søke online. Det er sjelden det blir et problem å skaffe bolig, men du bør være fleksibel.

Kan jeg reise ut flere ganger?
I prinsippet kan du reise ut både på lavere og høyere grad. 

Jeg ønsker å ta en mastergrad i utlandet, kan internasjonalt kontor hjelpe meg?
Nei, internasjonalt kontor gir råd og veiledning til studenter som skal på studieopphold i utlandet som en del av graden ved HiL. Studenter som vil ta hele grader i utlandet, bør kontakte ANSA.

Sist oppdatert: Emrys Gerritse 05.01.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L