Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studere i utlandet > Hvor kan jeg reise?

HiL worldwide map
 

Det er felles søknadsfrister for alle HiL-studenter som vil reise på utveksling:

15. februar for utreise i påfølgende høstsemester.

15. september for utreise i påfølgende vårsemester.
NB: Praksis i utlandet kan håndtere alternative søknadsfrister

Hvordan søke om utveksling...

Kontakt oss på internasjonalt kontor:
international@hil.no
tlf. 612 88 212/612 88 021

Hvor kan jeg reise?

Som student ved Høgskolen i Lillehammer kan du studere ved utdanningsinstitusjoner over hele Europa, i Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Chile og Peru og få studiene godkjent som en del av graden din.
 
 

Utveksling med Erasmus+

Som student ved HiL kan du velge mellom 50 institusjoner i Europa blant HiLs partnerinstitusjoner. Erasmus+ studenter slipper å betale skolepenger og i tillegg til støtten fra Statens Lånekassen kan få Erasmus+ stipend (mellom 2.800 kr og 3.200 kr per måned).

Utveksling

Noen utvekslingsavtaler mellom HiL og institusjoner i Europa, USA, Canada, Peru, Taiwan, Japan, Mexico og Korea fritar HiLs studenter fra å betale skolepenger eller gir sterk reduserte skolepenger.

Study Abroad

Study abroad studenter må betale skolepenger (tuition fees) ved vertsinstitusjonen. De fleste av avtalene i Australia, Sør-Afrika, New Zealand, USA og Storbritannia er av denne typen.

Dobbelgrad i reiseliv

En dobbelgrad innebærer at et lite utvalg av våre studenter på bachelorstudiet i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser og Reiselivsledelse får muligheten til å tilbringe første året ved HiL, for så å reise ut å ta andre året ved et av to partneruniversitet: Hochschule Harz i Tyskland (BARLL og BAMLT) eller EM Normandie i Frankrike (bare BARLL).

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L