Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

BA i Psykologi

Studentene anbefales å ta et studieopphold i utlandet i 4. eller 5. semester.

Internasjonalt koordinator ved avdelingen: Ricardo Lugo

 

Australia
Bond University
University of Wollongong

Belgia
KU Leuven 

Canada
University of Northern British Columbia

Italia
University of Bologna

New Zealand
University of Otago

Sverige
Lund University

Tsjekkia
Masaryk University

Tyskland
University of Mainz

USA
Presbyterian College
University of Mississippi
California State University San Marcos

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L