Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studere i utlandet > Hvordan søker jeg?

HiLs partnerinstitusjoner

 
 

Internasjonalt kontor
international@hil.no
tlf. 612 88 212

Hvordan søker jeg?

Planlegging

Start i god tid. Sjekk studieplanen din for å finne ut når du kan reise. Søk etter utvekslingsinstitusjoner på internasjonalt kontors nettsider. Høgskolen i Lillehammer samarbeider med ca. 100 utdanningsinstitusjoner i 34 land over hele verden. Kom innom internasjonalt kontor for informasjon og veiledning (etter å ha lest nettsiden og vår brosjyre om 'delstudier i utlandet'). 

Søknad

Fristen for å søke er 15. februar om du skal ut i høstsemesteret og
15. september om du skal ut i vårsemesteret. Søknaden består av personalia, valg lærested i utlandet (maks 3 valg) og motivasjon.


Internasjonalt kontor behandler søknaden og informerer deg om hvor du har fått studieplass ca. to uker etter søknadsfristen. Du blir kalt inn til en møte hvor du får mer informasjon om veien videre; søknad til skolen, bolig, finansiering (evt. Erasmus+), emner, forsikring og eventuelt visum. 

 
 

Forhåndsgodkjenning

Emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet må godkjennes av studieleder før avreise. Skjema for forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenning skal gjøres etter at du har hørt tilbake fra internasjonalt kontor ang. studieplass. Skjema ligger også til grund for ekstra finansiering av lånekassen. 

Språkkrav

Undersøk om det utenlandske lærestedet har språkkrav. Ikke alle institusjoner har språkkrav, noen andre (mest engelskspråklige) partnerinstitusjoner godkjenner karakteren 4 eller mer i engelsk fra videregående. Dersom du må ta engelsktest, er IELTS og TOEFL testene akkseptert av partnerinstitusjonene våre.
Husk at Lånekassen gir språkstipend for 4 ukers forberedende språkkurs dersom du skal studere på et annet språk enn engelsk. Mer informasjon hos Lånekassen.

Finansiering

Når du har fått opptak fra det utenlandske lærestedet og bekreftelse fra HiL på at utenlandsoppholdet inngår som en del av studiet ditt i Norge, kan du søke Lånekassen om lån og stipend. Studenter som tar delstudier i utlandet som inngår i graden kan, i tillegg til basisstøtte (lån og stipend), får ekstra stipend og lån fra Lånekassen for følgende utgifter:

 • Skolepenger i utlandet (til delstudier gis skolepengestøtten med 70% stipend og 30% lån av de faktiske skolepengene opp til kr 33.000 per semester (skoleår 2017/2018). Støtte utover dette gis som lån inntil totalt 63.000)
 • Reisepenger (avhengig av destinasjon, fra 2.200 kr. i Europa til 12.000 kr. i Oseania)
 • Språkstipend ca. 20.000 (ikke engelsk)

Oppskrift på fremgangsmåte finner du her.

HiL bekrefter til Lånekassen at studieoppholdet i utlandet er godkjent som en del av studiet ditt i Norge.

Studenter som reiser på utveksling til en partner under Erasmus+ programmet kan få Erasmus+ stipend (€350-€500 per måned). Les mer om ordningen her.

 

Oppholdstillatelse/visum

Undersøk om du trenger visum til det landet du skal til. Mange land utenfor Europa krever at innreisende studenter har visum, men dersom du reiser til et annet EØS-land, kan du vente med å søke om oppholdstillatelse til du er ankommet vertslandet. For mer informasjon klikk her: Visum/oppholdstillatelse

Bolig

Søk om studenthybel så snart du har fått opptaksbrev fra det utenlandske lærestedet.

Forsikring

Norske statsborgere som studerer i utlandet med lån og stipend fra Lånekassen, er automatisk medlem av Folketrygden. Om du ikke er norsk statsborger eller ikke har lån i Lånekassen, må du søke NAV om fortsatt medlemsskap i studietiden.

Helseforsikring 
 • Når du skal studere i utlandet i mindre enn 12 måneder eller har støtte fra Lånekassen tar du med deg norske trygderettigheter til utlandet. Hvis du studerer i et annet nordisk land kommer du innunder trygdeordningene for det aktuelle landet.
 • Du bør orientere deg om hvilke rettigheter du har som student i utlandet hos nav.no
 • Hvis lærestedet i utlandet ber om bevis på helseforsikring (proof of medical coverage) kan du bruke følgende dokumentet.
Reiseforsikring (sterkt anbefalt!) 
 • Du må ha en tilleggsforsikring (helseforsikring og reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. 
 • En bra alternativ er ANSA (Association of Norwegian Students Abroad). ANSA har forsikringsløsninger spesielt for studenter i utlandet.

Europeisk helsetrygdkort
Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere. Det kan bestilles hos HELFO.

Vaksinasjoner

Ta kontakt med vaksinasjonskontoret i kommunen for informasjon om vaksinering. Dette bør du gjøre allerede tidlig i planleggingsfasen, da noen vaksiner må tas i flere omganger. Vær oppmerksom på at noen av lærestedene har spesielle vaksinasjonskrav for helsefagstudenter som skal ut i praksis.

Reise

Bestill billetter i god tid før avreise. Returbilletter er ofte billigere enn to enkelt billetter (gjelder de fleste flyselskaper). Hvis du er usikker om returdato har man ofte mulighet å endre på dato på et senere tidspunkt (til betaling). Sjekk hva løner seg mest før du bestiller. Ta eventuelt kontakt med en reisebyrå. 
Hvis du må bytte fly kan man ofte utsette del 2 av reise uten ekstra kostnad, avhengig av ledige seter andre datoer. På den måte kan du i noen feller inkludere en stopp ved en annen destinasjon i reise din. 

Før avreise

 • Før avreise skal alle utreisende studenter fylle ut 'Opplysningsskjema kriseberedskapsplan' og levere dette til internasjonalt kontor på HiL. 
 • Sjekk at du har gyldig pass for heile utvekslingsperioden, for opptil 6 månader etter hjemkomst.
 • Husk å betale semesteravgift ved HiL.

De som reiser ut som Erasmus+ studenter, får en 'Erasmus+ grant agreement' som må signeres før avreise.

Sist oppdatert: Florian Gorqaj 30.03.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L