Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studere i utlandet > Verktøykasse for engelsk

Verktøykasse for engelsk

Ordbøker og -lister

Generelle

Delt.kvadrat.blått.Skedsmo

Spesielt for administrasjon

Andre nettressurser

Stilguide, akademisk skriving, CV, e-post, brev (fra English matters, NTNU)

 
 
 
 
 
 
Verktøykassa ble opprinnelig utviklet i 2008 av Rasmus G. Andresen og Gunnar F. Klinge under HFs internasjonaliseringsår ved UiO.
Sist oppdatert: Gunnar Furseth Klinge 25.02.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L