Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok

2005/06 Studiehåndbok

Studenter som starter på et studie ved HiL studieåret 2005/2006 skal i utgangspunktet følge Studiehåndbok 2005/2006 for hele utdanningsløpet.

Bilde beskrivelser: Heltid/deltid Heltid/ deltid  Deltid Deltid  Heltid Heltid  Studiepoeng Antall studiepoeng 
Bachelor
180 Heltid Barnevern 180
180 Heltid Fjernsynsregi 180
180 Heltid Fjernsynsteknikk 180
180 Heltid Kulturprosjektledelse 180
180 Heltid Naturbasert reiseliv 180
180 Heltid Organisasjon og ledelse 180
180 Heltid Produksjonsdesign 180
180 Heltid Psykologi 180
180 Heltid Reiseliv 180
180 Heltid/deltid Samfunnsfag 180
180 Heltid Sosialt arbeid 180
180 Deltid Vernepleie 180
180 Heltid Vernepleie 180
180 Heltid Visuell kultur/film og fjernsyn 180
180 Heltid Økonomi og administrasjon 180
Årsstudium
60 Heltid Film- og fjensynsvitenskap 60
60 Heltid Idrett 60
60 Heltid Internasjonale studier 60
60 Heltid Juss 60
60 Heltid Kunsthistorie 60
60 Heltid Markedsfag 60
60 Heltid Pedagogikk 60
60 Heltid Psykologi 60
60 Heltid Reiseliv 60
60 Heltid Samtidshistorie 60
60 Heltid Sosiologi 60
60 Heltid Ledelses-, organisasjons- og personalfag 60
60 Deltid Pedagogikk 60
60 Deltid Visuelle uttrykk i læring 60
60 Deltid Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge 60
60 Deltid Paramedic - Nasjonal Paramedicutdanning 60
60 Deltid Spesialpedagogikk 2. avdeling 60
Master
60 Deltid Master in Social Inclusion 60
120 Heltid Film- og fjernsynsvitenskap 120
120 Heltid/deltid Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge 120
120 Heltid Pedagogikk 120
120 Heltid/deltid Velferdsforvaltning 120
120 Heltid/deltid Velferdspolitikk 120
Etter- og videreutdanning
180 Deltid Vernepleie 180
60 Deltid Pedagogikk 60
60 Deltid Visuelle uttrykk i læring 60
60 Deltid Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge 60
30 Deltid Helserett 30
60 Deltid Informasjonsrådgiverstudiet 60
30 Deltid Karriereveiledning 30
30 Deltid Kulturbasert næringsutvikling 30
30 Deltid Lønns- og personalarbeid 30
60 Deltid Master in Social Inclusion 60
60 Deltid Mediekonvergens - digitale medier i praksis 60
60 Deltid Paramedic - Nasjonal Paramedicutdanning 60
30 Deltid Pedagogikk og det moderne samfunn I og II 30
30 Deltid Personalutvikling og ledelse 1 30
30 Deltid Personalutvikling og ledelse 2 30
15 Deltid Skolebasert vurdering med vekt på aksjonslæring 15
15 Deltid Skoleutvikling 15
30 Deltid Spes ped - deltakelse og marginalisering 30
60 Deltid Spesialpedagogikk 2. avdeling 60
15 Deltid Systemorientert forståelse og behandling 15
30 Deltid Veiledning og coaching II 30
30 Deltid Veiledning og coaching trinn 1 30
15 Deltid Økonomisk rådgivning 15
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L