Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok

2006/07 Studiehåndbok

Studenter som starter på et studie ved HiL studieåret 2006/2007 skal i utgangspunktet følge Studiehåndbok 2006/2007 for hele utdanningsløpet. Tidligere kull må gå inn i tidligere Studiehåndbøker for å finne riktig informasjon om innhold i emner, pensum m.m)

Bilde beskrivelser: Heltid/deltid Heltid/ deltid  Deltid Deltid  Heltid Heltid  Studiepoeng Antall studiepoeng 
Bachelor
180 Heltid Barnevern 180
180 Heltid Film- og fjernsynsvitenskap 180
180 Heltid Fjernsynsregi 180
180 Heltid Fjernsynsteknikk 180
180 Heltid Kulturprosjektledelse 180
180 Heltid Naturbasert reiseliv 180
180 Heltid Organisasjon og ledelse 180
180 Heltid Psykologi 180
180 Heltid Reiseliv 180
60 Heltid Samfunnsfag med fordypning i pedagogikk 60
60 Heltid Samfunnsfag med fordypning i samtidshistorie 60
60 Heltid Samfunnsfag med fordypning i spesialpedagogikk 60
180 Heltid Sosialt arbeid 180
180 Deltid Vernepleie (deltid/desentralisert) 180
180 Heltid Vernepleie 180
180 Heltid Økonomi og administrasjon 180
Årsstudium
60 Heltid Film- og fjernsynsvitenskap 60
60 Heltid Idrett 60
60 Heltid Internasjonale studier 60
60 Heltid Juss 60
60 Deltid Kommunikasjonsrådgivning 60
60 Heltid Kunsthistorie 60
60 Heltid Ledelses-,organisasjons- og personalfag 60
60 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning 60
60 Heltid Pedagogikk 60
60 Deltid Pedagogikk (deltid) 60
60 Heltid Psykologi 60
60 Heltid Reiseliv 60
60 Heltid Samtidshistorie 60
60 Heltid Sosiologi 60
60 Deltid Visuelle uttrykk i læring 60
Master
120 Heltid Film- og fjernsynsvitenskap 120
120 Heltid/deltid Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge 120
120 Heltid Innovasjon og næringsutvikling 120
90 Heltid/deltid Moderne forvaltning, Breddemaster (oppstart 07) 90
120 Heltid/deltid Moderne forvaltning, Dybdemaster (oppstart 07) 120
120 Heltid Pedagogikk 120
120 Deltid Spesialpedagogikk 120
120 Heltid/deltid Velferdsforvaltning 120
120 Heltid/deltid Velferdspolitikk 120
Etter- og videreutdanning
60 Deltid Kommunikasjonsrådgivning 60
60 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning 60
60 Deltid Pedagogikk (deltid) 60
60 Deltid Visuelle uttrykk i læring 60
180 Deltid Vernepleie (deltid/desentralisert) 180
15 Deltid Fransk - DEL 2 (Videreutdanning for lærere på ungdomstrinnet) 15
30 Deltid Helserett 30
30 Deltid Karriereveiledning 30
30 Deltid LUPOS - Lederutviklingsprogram Skandinavia 30
30 Deltid Lønns- og personalarbeid 30
120 Deltid Spesialpedagogikk 120
15 Deltid Norsk filmhistorie 15
30 Deltid Pedagogikk og det moderne samfunn I og II 30
30 Deltid Personalutvikling og ledelse 1 30
15 Deltid Spansk - DEL 2 (Videreutdanning for lærere på ungdomskoletrinnet) 15
30 Deltid Spesped 30
15 Deltid Spilleavhengighet 15
30 Deltid Veiledning og coaching trinn II 30
30 Deltid Veiledning og coaching, trinn I 30
15 Deltid Økonomisk rådgivning 15
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L