Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok

2007/08 Studiehåndbok

Studenter som starter på et studie ved HiL studieåret 2007/2008 skal i utgangspunktet følge Studiehåndbok 2007/2008 for hele utdanningsløpet. Tidligere kull må gå inn i tidligere Studiehåndbøker for å finne riktig informasjon om innhold i emner, pensum m.m)

Bilde beskrivelser: Heltid/deltid Heltid/ deltid  Deltid Deltid  Heltid Heltid  Studiepoeng Antall studiepoeng 
Bachelor
180 Heltid Idrett 180
180 Heltid Idrett, opptak til 2. studieår 180
180 Heltid Opplevelses- og attraksjonsutvikling 180
180 Heltid Barnevern 180
180 Heltid Film- og fjernsynsvitenskap 180
180 Heltid Fjernsynsregi 180
180 Heltid Fjernsynsteknikk 180
180 Heltid Kulturprosjektledelse 180
180 Heltid Organisasjon og ledelse 180
60 Heltid Pedagogikk - fordypningsår 60
180 Heltid Prosjektledelse for fjernsyn 180
180 Heltid Psykologi 180
180 Heltid Reiseliv 180
60 Heltid Samtidshistorie - fordypningsår 60
180 Heltid Sosialt arbeid 180
60 Heltid Sosiologi - fordypningsår 60
180 Heltid Vernepleie 180
180 Heltid Økonomi og administrasjon 180
Årsstudium
60 Heltid Film- og fjernsynsvitenskap 60
60 Heltid Idrett 60
60 Heltid Internasjonale studier 60
60 Heltid Juss 60
60 Deltid Kommunikasjonsrådgivning 60
60 Heltid Kulturprosjektledelse 60
60 Heltid Kunsthistorie 60
60 Heltid Organisasjons-, ledelses- og arbeidslivsfag 60
60 Deltid Paramedic - Nasjonal Paramedicutdanning 60
60 Heltid Pedagogikk 60
60 Deltid Pedagogikk deltid 60
60 Heltid Psykologi 60
60 Heltid Reiseliv 60
60 Heltid Samtidshistorie 60
60 Heltid Sosiologi 60
60 Heltid Økonomi og administrasjon 60
Master
120 Heltid Film- og fjernsynsvitenskap 120
120 Heltid Fjernsynsproduksjon - dokumentar/flerkamera 120
120 Heltid/deltid Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge 120
120 Heltid Innovasjon og næringsutvikling 120
120 Heltid/deltid Pedagogikk 120
120 Heltid/deltid Spesialpedagogikk 120
120 Heltid/deltid Velferdsforvaltning 120
90 Heltid/deltid Public Administration (MPA) - breddemaster 90
120 Heltid/deltid Public Administration (MPA) - dybdemaster 120
Etter- og videreutdanning
60 Deltid Kommunikasjonsrådgivning 60
60 Deltid Paramedic - Nasjonal Paramedicutdanning 60
60 Deltid Pedagogikk deltid 60
30 Deltid Friluftsliv 30
15 Deltid Elektroniske arkiver - muligheter og utfordringer 15
15 Deltid Elevvurdering og læring 15
30 Deltid Helserett 30
30 Deltid Karriereveiledning 30
7 Deltid Langtidslagring av elektronisk arkiv 7
30 Deltid LUPOS - Lederutviklingsprogram Skandinavia 30
15 Deltid Norsk filmhistorie 15
15 Deltid Organisasjonslæring - læring i organisasjoner 15
60 Deltid Paramedic - Nasjonal Paramedicutdanning (Kull 8) 60
15 Deltid Pedagogisk barnehageledelse 15
30 Deltid Personalutvikling og ledelse 1 30
15 Deltid Språk - Spansk, del 1 (feb '07) 15
15 Deltid Spilleavhengighet 15
30 Deltid Språk - Fransk, del 3-4 30
15 Deltid Språk - Spansk, del 1 15
30 Deltid Språk - Spansk, del 3-4 30
15 Deltid Språk - Tysk, del 1 15
60 Deltid Videreutd i psykososialt arbeid med barn og unge 60
30 Deltid Veiledning og coaching, trinn I 30
30 Deltid Veiledning og coaching, trinn II 30
15 Deltid Veiledning, kommunikasjon og samhandling, EVU 15
30 Deltid Lønns- og personalarbeid (oppstart høst 2007) 30
30 Deltid Lønns- og personalarbeid (oppstart vår 2008) 30
30 Deltid Pedagogikk og det moderne samfunn 30
30 Deltid Deltakelse og marginalisering 1 og 2 30
60 Deltid Videreutdanning i spesialpedagogikk 60
15 Deltid Økonomisk rådgivning 15
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L