Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Årsstudium i kulturprosjektledelse (2008 - 09)

Årsstudium i kulturprosjektledelse (2008 - 09)


Studenter i kulturprosjekledelse evaluerer Lillehammers kulturnatt 2006
Fagområde
Opplevelses,- reiselivs- og kulturfag
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
210654
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Vedlegg
application/pdf kpl aar infobrev 08.pdf 799,49 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Jorid Vaagland

Stadig flere kulturaktiviteter blir organisert som prosjekter - det være seg festivaler, utstillinger, teater- og fjernsynsproduksjoner eller utvikling av nettbaserte kulturprosjekter.

 

Årsstudiet i kulturprosjektledelse er skreddersydd for den som ønsker kompetanse i forhold til utvikling og gjennomføring av kreative prosjekter, og som ønsker å jobbe i kultursektoren. Studiet kan tas som en sjølstendig enhet, men egner seg også godt for de som har studert kulturfag fra før (f.eks. musikkvitenskap, teaterfag, osv) og som ønsker en påbygning som gjør dem i stand til å lede prosjekter innenfor sitt spesialiseringsområde.

 

Årsstudiet i kulturprosjektledelse tilsvarer første studieår på Bachelor i kulturprosjektledelse. Studiet er både teoretisk og praktisk. Allerede i første semester deltar du i utvikling og gjennomføring av flere praktiske prosjekter som stiller krav til kreativitet og organiseringsevne. Ellers gir studiet en grunnkompetanse i teori- og redskapsfag (kultur- og organisasjonsteori, kulturpolitikk, regnskap og budsjettering, markedsføring og prosjektledelse) og andre temaer knyttet til ledelse og gjennomføring av kulturprosjekter.

 

Opptak til Årsstudium i kulturprosjektledelse skjer gjennom Samordna opptak. Her gjelder det ingen spesielle søknadsordninger.


 


Studiemodell aarsstudium i kulturprosjektledelse

Emneoversikt Årsstudium i kulturprosjektledelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
KPL1005/1 Kultur og prosjektledelse 30 O 30  
KPL1004/1 Kultur og organisering 30 O   30
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2008/2009
Studiestart
13.08.2008
Studiekostnader
Ingen
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Hovedvekten i studiet ligger på å gi studentene teoretisk innsikt i, og praktisk erfaring med, gjennomføring av kulturprosjekter. Det gir en kombinasjon av kultur- og organisasjonsfaglig teori og praksis.

I første semester får studentene en innføring i ulike organiseringsformer i kultursektoren, prosjektledelse og kulturpolitikk. I løpet av året arrangeres det flere obligatoriske workshops innen spesifikke temaområder (f.eks. kontraktrett, mediestrategi/håndtering, eventmanagement og kulturøkonomi).

Andre semester får studentene en innføring i kulturanalyse, organisasjonsteori, budsjettering/regnskap og markedsføring. Praksis er en integrert del av studiet og studentene er med på å gjennomføre flere større kulturarrangementer i løpet av studieåret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Fordypning/spesialisering

Ingen spesialisering

Forkunnskaper som kreves

Ingen

Yrkesmuligheter

Årsstudium i kulturprosjektledelse i kombinasjon med andre kulturfag gir mulighet for å utvikle og lede kulturprosjekter slik som festivaler, teater- og kunstprosjekter. Gjennom studiet har studentene fått både praktisk og teoretisk erfaring som er direkte anvendbar i yrkeslivet.

Videre utdanning

Årsstudiet i kulturprosjektledelse kan inngå i ulike bacholorutdanninger enten innenfor kulturfag eller innen økonomi og ledelsesfag.

Anbefalte forkunnskaper

Praktisk erfaring fra kultursektoren

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet baserer seg på en kombinasjon av teori og praksis. Undervisningsformene varierer fra forelesninger og seminarer, workshops og gruppearbeid. Studentene forventes ikke bare til å trene opp analytiske emner i form av skriftlige arbeider, men legger fram stoff muntlig, skriver prosjekteskrivelser og pitcher de.

Eksamensform

Det benyttes forskjellige eksamens og evalueringsmåter - hjemmeeksamen, skriftlige skoleeksamen og muntlig.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 19.01.2009
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L