Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Årsstudium i kunsthistorie (2008 - 09)

Årsstudium i kunsthistorie (2008 - 09)


Ulrich Horndash - "Place de la Concorde" - 1987
Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
210272
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Anne-Lise With

Kunsthistorie passer for deg som er interessert i kunst og ønsker å lære og forstå ulike kunstneriske uttrykk. Årsstudiet gir en oversikt over den vestlige kunsthistorien fra antikken og frem til våre dager, og gir også et innblikk i sentrale kunsthistoriske teorier og metoder. Studiet gir deg kunnskap om og øvelse i å analysere og tolke verk innenfor maleri, skulptur, arkitektur og design. Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer, oppgaveskriving, veiledning og ekskursjoner i inn- og utland.

Studiet kan tas som en selvstendig enhet, men emnene kan også tas enkeltvis. Studiet kan inngå i ulike bachelorgrader, f.eks. Bachelor i kulturprosjektledelse eller Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap ved HiL.


Årsstudiet i kunsthistorie gir en oversikt over europeisk (og nyere amerikansk) kunsthistorie og innblikk i sentrale kunsthistoriske teorier og metoder.


Årsstudium i kunsthistorie (2008 - 09)

Årsstudium Kunsthistorie: Emnestruktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
KUH1003/1 Introduksjon til kunsthistorie:
Arkitektur- og skulpturhistorie
15 O 15  
KUH1002/1 Moderne design 15 O 15  
3MALHIS/1 Maleriets historie 15 O   15
3MODKUNS/1 Moderne kunst 15 O   15
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
Et år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2008/2009
Studiestart
15.08.2008
Studiekostnader
Semesteravgift
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Årsstudiet i kunsthistorie består av følgende emner: Introduksjon til kunsthistorie (15 sp), Moderne design (15 sp), Maleriets historie (15 sp) og Moderne kunst (15 sp).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/realkompetanse

Yrkesmuligheter

I kombinasjon med andre fag vil Årsstudiet i kunsthistorie kunne kvalifisere for arbeid innen ulike områder i kultursektoren slik som gallerier, museer, kulturadministrasjon og i skoleverket.

Videre utdanning

Årsstudiet godkjennes som del av Bachelor i visuell kultur og Bachelor i kulturprosjektledelse ved HIL. Studiet kvalifiserer også til videre studier i kunsthistorie ved universiteter og høgskoler. Studiet kan også være relevant for lærere, kulturarbeidere eller andre som ønsker videreutdanning/tilleggsutdanning i kunsthistorie.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen omfatter forelesninger, seminarer, ekskursjoner og veiledning samt gruppeoppgaver og/eller individuelle oppgaver.

Eksamensform

Eksamensformene består enten av 6 timers dagseksamen eller 14 dagers hjemmeeksamen over oppgitt tema/problemstilling samt muntlig. Se under hvert enkelt studieemne for ytterligere detaljer.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Gro Vasbotten 28.01.2009
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L