Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Årsstudium i økonomi og administrasjon (2008 - 09)

Årsstudium i økonomi og administrasjon (2008 - 09)


Fagområde
Ledelse, organisasjon og økonomi
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210164
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Eirik Holm/Erik Vea

Årsstudiet i økonomi og administrasjon tilsvarer i stor grad første studieår på Bachelor i økonomi og administrasjon. Studiet passer for deg som ønsker grunnleggende kunnskap innen økonomi og administrasjon, eller som lurer på om en bachelorutdanning innen dette området er riktig for deg. Det vil være mulig å fortsette på Bachelor i økonomi og administrasjon, ved å søke om opptak direkte til 2. studieår på bachelorstudiet.


Formålet med årsstudiet er å introdusere studenter til sentrale fagområder innen økonomi og administrasjon, og gi grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, administrasjonsfag og matematikk/metode fagene administrasjon fagområder.

Studiet vil gi studenter med ikke-økonomisk studieløp en innføring i økonomi og administrasjon, tilgang på et begrepsapparat og grunnleggende forståelse for beslutninger tatt i bedrifter og organisasjoner.


Emnestruktur Årsstudium i økonomi og administrasjon

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
ØKA1021/1 Foretaksstrategi 0 O 7,5  
ØKA1013/1 Markedsføring O 7,5  
ØKA1012/1 Finansregnskap 1 0 O 7,5  
ØKA1015/1 Informasjonsbehandling 0 O 7,5  
ØKA1024/1 Merkevareledelse 0 O   7,5
ØKA1017/1 Organisasjonsfag 0 O   7,5
ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 0 O   7,5
ØKA1014/1 Finansregnskap 2 0 O   7,5
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2008/2011
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) har utarbeidet Plan for treåring Bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Planen bidrar til å sikre et høyt faglig nivå og en ensartet struktur i de økonomisk administrative utdanningene i Norge. Studieplanen ved for Årsstudiet i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Lillehammer bygger på denne planen.

Studie gjennomføres etter følgende modell.

1. semester:

  • Foretaksstrategi (7,5 st. poeng)
  • Markedsføring (7,5 st. poeng)
  • Informasjonsbehandling (”skills”) (7,5 st. poeng)
  • Finansregnskap 1 (7,5 st. poeng)

2. semester

  • Merkevareledelse (7,5 st. poeng)
  • Finansregnskap 2 (7,5 st. poeng)
  • Organisasjonsfag (7,5 st. poeng)
  • Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (7,5 st. poeng)
Opptakskrav

Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Årsstudiet i økonomi og administrasjon er et økonomisk-administrativt studium som skal gi kandidatene grunnleggende faglig innsikt og problemforståelse.

Videre utdanning

Årsstudiet i økonomi og administrasjon utgjør en stor del av det første året i Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA). Studenter som har fullført årsstudiet kan søke seg til BØA studiet, og bli tatt opp direkte til annet år på BØA (Disse studentene må da ta emnene Matematikk og statistikk i stedet for Foretaksstrategi og Merkevareledelse i sitt 2. studieår.).

Undervisnings- og læringsmetode

Enkelte emner kan bli undervist på engelsk. Dette er spesifisert i den enkelte emnebeskrivelse.

Enkelte emner har oppsatt både engelsk og norsk som undervisningsspråk. Her kan undervisningsspråk justeres fra år til år, eller det kan være aktuelt å benytte norsk i deler av semesteret, men engelsk i andre deler av semesteret, noe avhengig av tilgang på undervisningskompetanse og behov.

I enkelte emner vil deler av pensum, eller hele pensum, være på engelsk, selv om undervisningen foregår på norsk. Det skal i prinsippet bli gitt alternativ pensumlitteratur på norsk, men det kan ikke garanteres at norsk pensum inneholder samme tematikk, vinkling, teoretisk utgangspunkt eller eksempler som foreskrevet pensumlitteratur på engelsk.

Eksamensform

Se hver enkelt emnebeskrivelse.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  05.08.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L