Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Årsstudium i pedagogikk (deltid) (kull 2008-2010)

Årsstudium i pedagogikk (deltid) (kull 2008-2010)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210676
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Ingrid Tvete

Årsstudiet tilsvarer første studieår på Bachelor i pedagogikk. Studiet passer for deg som ønsker en grunnleggende innføring i pedagogikk som fag, som jobber med barn og unge, med ledelse, eller som lurer på om videre studier i pedagogikk er noe for deg.

Studiet er bygd opp av fire temaområder:

 • Kunnskap og læring
 • Utdanning og sosialiseringshistorie
 • Formidling og påvirkning
 • Samfunn og utdanning

Årsstudium i pedagogikk deltid har studiestart 5. spetember 2008. Det er derfor ikke nødvendig å møte den 13. august. De av studentene som ønsker det kan imidlertid møte denne datoen.

Samlingsdatoene studieåret 2008/2009

 • 5. - 6. september
 • 24. - 25. oktober
 • 9. - 10. januar
 • 13. - 14. februar
 • 17. - 18. april

Du må søke på opptak til Årsstudium i Pedagogikk deltid i Samordna Opptak.


For løsning av mange oppgaver i dagens samfunn vil det være en vesentlig fordel om man kan trekke inn pedagogiske perspektiver på en hensiktsmessig måte. Årsstudiet i pedagogikk er et grunnstudium som tar sikte på å gi innsikt i oppvekst- og opplæringsvilkår, spesielt i forhold til den funksjonen undervisning og utdanning har i utviklingen av samfunn og kultur, samt i forhold til det enkelte menneskets utvikling.

Formålet med studiet er at studentene skal tilegne seg:

 • innsikt i oppvekst- og opplæringsvilkår og spesielt den funksjonen undervisning og utdanning har i utviklingen av samfunn og kultur, samt det enkelte menneskes utvikling
 • forutsetninger for og øvelse i å legge fram grunngitte vurderinger av undervisnings- og utdanningsspørsmål
 • evne til samarbeid og kollektivt ansvar
 • et handlingsorientert faglig engasjement.

Årsstudium i pedagogikk (deltid): Struktur/oppbygning

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
GPD1002/1 Individ og samfunn 30 O 15 15    
GPD1001/1 Sosialisering og læring 30 O     15 15
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
2 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2008/2010
Studiestart
31.08.2008
Studiekostnader
Ingen egen studieavgift. Kun ordinær semesteravgift.
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Studiet er delt i to halvårsenheter (emner) a 30 studiepoeng med avsluttende eksamen for hvert emne. Hvert emne består av to temaer. Emnene er sidestilte og tilbys annet hvert studieår.

Studieåret 2008/2009 undervises det i emnet Sosialisering og læring

Studieåret 2009/2010 undervises det i emnet Individ og samfunn

Dette medfører at ferske og viderekomne studenter arbeider sammen om fagets enkelte deler, men studentene vil være organisert i de gruppene de først er etablert i, og pensum vil avvike noe for nye og erfarne studenter.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller vurdering på grunnlag av realkompetanse

Yrkesmuligheter

Studiet passer for personer som allerede har et slikt arbeid at de vil forbedre sine pedagogiske kvalifikasjoner, eller studenter som søker en generelt anvendelig, og kort påbygning på grunnutdannelsen før de går inn i et yrke. For de fleste studenter som tar sikte på å oppnå en akademisk grad innenfor samfunnsfag ved universiteter og høgskoler, vil grunnfaget i pedagogikk kunne inngåsom en naturlig del i en større faglig sammenheng. Studenter innenfor andre retninger (humanistiske fag, naturvitenskap, teknikk osv) kan også ha utbytte av å ta med pedagogikk på et omfang som tilsvarer et års studium.

Videre utdanning

Studentene kan ta fordypningsstudier i pedagogikk og spesialpedagogikk ved HiL og kvalifisere seg for masterstudium i pedagogikk eller spesialpedagogikk ved Hil (eller ved andre institusjoner som har slike mastere).

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet tilbys både med tradisjonell undervisning og veiledning, og med en stor andel fjernundervisning i form av undervisning med video, CD-rom og andre moderne hjelpemidler. Studentene samles på Lillehammer en til to ganger pr. semester. Utover dette arbeider studentene i grupper med fjernundervisningmateriellet og får veiledning fra høgskolen i det nettbaserte læringsmiljøet.

Det vil bli oppgitt pensumlitteratur, som forutsettes lest til hvert problemområde. Til sammen utgjør pensum omlag 4000 sider.

Eksamensform

Arbeidskrav: Temaene avsluttes med innlevering av en skriftlig individuell-/gruppeoppgave som vurderes som godkjent/ikke godkjent. Oppgaven må være godkjent før neste tema påbegynnes.

Eksamen: Hvert emne (halvårsenhet) avsluttes med en individuell skriftlig hjemme eksamen (over 14 dager). Endelig samlet karakter fastlegges etter muntlig prøve. Det gis bokstavkarakterer.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  15.08.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L