Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Årsstudium i reiseliv (Kull 2008-09)

Årsstudium i reiseliv (Kull 2008-09)


Fagområde
Opplevelses,- reiselivs- og kulturfag
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210754
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Tone Haraldsen

Årsstudium i reiseliv passer for deg som ønsker en en grunnleggende kunnskap om reiselivsnæringen, eller som lurer på om reiselivsutdanning er noe for deg. Årsstudiet er også godt egnet for deg som har jobbet noen år i næringen og som ønsker formell kompetanse.

Utenlandsopphold
Ikke aktuelt på årsstudium.

Videre studier
Årsstudiet tilsvarer 1. studieår på Bachelor i reiseliv, ved fullført årsstudium kan du søke direkte opptak til 2. studieår på Bachelor i reiseliv. Studiet kan også kombineres med andre studier, og innpasses som del av en bachelorgrad.


Årsstudiet i Reiseliv passer særlig fint for deg som har arbeidet i reiselivet noen år og som nå kunne tenke deg å litt mer formalkompetanse. Årsenheten kan også være et greit påbygningsstudie for deg som allerede har en grunnutdanning, og som ønksker å anvende denne utdannelsen i tilknytning til reiselivet.

Årsstudiet tilsvarer første studieår i Bachelorstudiet i reiseliv. Dersom du etter fullført årsstudie finner at du ønsker å fortsette kan du søke om opptak på Bachelorprogrammet.


Studiemodell Aarsstudium i reiseliv

Årsstudium i reiseliv: Emneoppbygging/struktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
RLS1011/1 Hva er reiseliv 10 O 10  
RLS1012/1 Reiseliv og samfunn 10 O 10  
RLS1019/1 Reiselivsgeografi 10 O 10  
RLS1013/1 Reiselivet som verdiskaper 15 O   15
RLS1016/1 Organisasjon og ledelse 5 O   5
RLS1015/1 Grunnleggende regnskap 5 O   5
RLS1014/1 Markedsføring 5 O   5
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2008/2009
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

I løpet av studiet skal studentene gis en innføring i reiseliv og turisme som fagfelt. Dette inkluderer å lære det sentrale begrepsapparatet innen feltet, reiselivet som produksjonssystem, hovedtrekk i tilbud og etterspørsel, samt den gjensidige sammenhengen mellom reiselivet og det øvrige samfunnet samt historiske utviklingslinjer. Studentene får også en grunnleggende kunnskap innenfor fagene organisasjon og ledelse, sentrale samfunnsvitenskaplige metoder og forskningsteknikker, samt mikro- og makroøkonomiske problemstillinger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/ godkjent realkompetanse

Yrkesmuligheter

Årssstudiet er egnet både for de som har arbeidserfaring fra bransjen og som ønsker en teoretisk etterutdanning. Studiet kan vær en påbygning for andre grunnutdannelser, for eksempel innen økonomi, kulturfag, friluftsliv, idrett m.m

Videre utdanning

Årsstudiet godkjennes som første år i bachelorstudiet i reiseliv, og studentene kan søke opptak til 2. studieår på Bachelorstudiet.

Undervisnings- og læringsmetode

Gjennom semesteret vil undervisningen variere mellom forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og gruppeveiledning. Det gjennomføres en obligatorisk ekskusjon i løpet av høstsemesteret.

Eksamensform

Emnene har forskjellige eksamensformer. Se det enkelte emne for detaljer.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  05.08.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L