Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Årsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier (2008 - 09)

Årsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier (2008 - 09)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210288
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Trond Feiring

Bachelorstudiene i samtidshistorie og internasjonale studier har et felles første år. Dette kan også tas som et selvstendig årsstudium som kan innpasses i andre bachelorstudier i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.

Etter fullført årsstudium kan du søke inntak på 2. studieår på et av disse to bachelorstudiene.


For den nysgjerrige, aktive og samfunnsengasjerte ungdom er både samtidshistorie og internasjonale studier midt i blinken. Ved HiL gis det tilbud om både bachelor- og årsstudier i disse fagene.

NB! Studieplanen har blitt noe endret 23. mai 2008. Endringen innebærer en ny emnestruktur.


Årsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier: Emnestruktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SHI1001/1 Europas århundre 1789-1914 15 O 15  
SHI1004/1 Internasjonal politikk 15 O 15  
SHI1003/1 Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945 15 O   15
INT1003/1 Global kommunikasjon og kultur 15 O   15
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2008/2009
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Lillehammer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet er et utpreget lesefag: Studentene må sette seg godt inn i pensumlitteraturen og den anbefalte tilleggslitteraturen. Forelesningene (normen er en dobbelttime fire dager pr. uke) er et viktig sammenbindende element i studiet. Her handler det ikke bare om å gjennomgå et fastsatt pensum, men vel så mye om å problematisere stoffet. Et viktig poeng er å bringe studentene i kontakt med forskningens verden, gjerne med basis i forelesernes egen forskning. De hovedsynspunktene som diskuteres i forelesningene inngår som del av det som tradisjonelt kalles pensum.

Trening i litteratursøking og selvstendig skriftlig framstilling står sentralt i studiet. Erfaringsmessig gir dennemåten å arbeide på godt læringsutbytte. I løpet av året skriver studentene fire hjemmeoppgaver over temaer godkjent av faglærerne, og med veiledning.

Eksamensform

Se under den enkelte emnebeskrivelse

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  05.08.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L