Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Årsstudium i sosiologi (2008 - 09)

Årsstudium i sosiologi (2008 - 09)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210240
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder John Helge Lesjø

Studentene skal få en grunnleggende innføring i sosiologisk teori og metode og øvelse i å analysere samfunnsmessige problemer fra en sosiologisk synsvinkel.

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om sentrale institusjoner i samfunnet og oppøve evnen til "sosiologisk fantasi", gjennom å se sammenhenger mellom sosial struktur, individualisering og historiske prosesser.

Dette får du gjennom to grunnleggende emner i høstsemesteret, mens emnene i vårsemesteret viser noe av bredden innenfor sosiologifaget.

Etter fullført studium kan du fortsette på Bachelor i sosiologi ved HiL, eller ved andre høgskole og universitet.Studiemodell Årsstudium i sosiologi

Årsstudium i sosiologi: emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
2SOINNFØ/1 Innføring i sosiologi 15 O 15  
2SOSAMF/1 Samfunnsvitenskapelig metode 15 O 15  
2SOSPORT/2 Idrett, sport og rekreasjon 15 O   15
SOS1001/2 Makt, demokrati og medier 15 O   15
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2008/2009
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Studiet består av 4 emner på 15 studiepoeng hver. Alle emnene er organisert som kurs som går parallelt gjennom semesteret. For årsstudiumstudenter er alle emner obligatoriske. Det er mulig for studenter å ta enkeltemner som valgfag i andre utdanningsløp.

Høstsemesteret: To emner

  • Innføring i sosiologi
  • Samfunnsvitenskapelig metode

Vårsemesteret: To emner

  • Makt, demokrati og medier
  • Idrett, sport og rekreasjon
Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Yrkesmuligheter

Målgruppen er ungdom og voksne mennesker med generell studiekompetanse som ønsker et faglig fundament for å forstå viktige samfunnsmessige fenomener. Studiet gir ingen yrkesutdanning, slik at mulighetene her avhenger av studentenes bakgrunn for øvrig. Men studiet gir en generell kompetanse som er nyttig i mange yrkessammenhenger

Videre utdanning

Dette er et generelt samfunnsfag som er godt egnet for innpassing i flere bachelorstudier. Kan også gi grunnlag for videre studier i sosiologi.

Undervisnings- og læringsmetode

Innen hvert emne blir det gitt undervisning som understøtter studentenes egen gjennomgang av et fastsatt pensum, gjennom forelesninger, kollokvier, grupper, eget arbeid med pensum og skrivearbeid.

Eksamensform

Eksamensform på emnene varierer. Se det enkelte emne for detaljer.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  05.08.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L