Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Bachelor i internasjonale studier (kull 2008 - 2011)

Bachelor i internasjonale studier (kull 2008 - 2011)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210872
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Trond Feiring

Er du opptatt av internasjonale spørsmål er Bachelor i internasjonale studier et godt alternativ.

Dagens verdensbilde preges av europeisk samarbeid, økonomisk liberalisering og kulturell globalisering, men også terror, borgerkriger og sivilisasjonskonflikter. Gjennom dette studiet lærer du om slike forhold og hvordan dette i økende grad berører vårt eget samfunn.

Studiet er flerfaglig og temaene belyses ved å ta i bruk perspektiver fra flere ulike fagtradisjoner, som statsvitenskap, økonomi og humanistiske fag. I de to første årene er flere emner felles med bachelorstudiet i samtidshistorie.

I det femte semesteret vil du kunne velge et fordypningsemne der det vil fokuseres på noen av de sentrale globale konflikter i vår tid. Det blir lagt opp til muligheter for feltarbeid i noen av disse områdene.

Gjennom bacheloroppgaven (med metode) på 25 poeng vil du få god trening i å gjennomføre et større selvstendig faglig arbeid der du vil tilegne deg en samfunnsvitenskapelig tenke- og analysemåte.

Yrkesmuligheter
Siden kunnskap om internasjonale forhold blir stadig mer ettertraktet på arbeidsmarkedet, vil studenter med en bachelor i internasjonale studier være attraktive både i offentlig forvaltning og i privat næringsliv, i frivillige internasjonale organisasjoner og i mediene. Hvis du etter bachelorstudiet tar en praktisk-pedagogisk utdanning vil du være kvalifisert til å arbeide i skoleverket.

Videre studier
Studiet vil gi grunnlag for opptak ved masterstudier ved HiL, samt masterstudier i internasjonale studier ved andre høgskoler og universitet.


Studieplanen er blitt noe endret 23. mai 2008. Endringen innebærer en ny emnestruktur. Studiemodellen og emneoversikten er oppdatert i forhold til den reviderete studieplanen.


Studiemodell Bachelor i internasjonale studier

Emner Bachelor i internasjonale studier

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SHI1001/1 Europas århundre 1789-1914 15 O 15          
SHI1004/1 Internasjonal politikk 15 O 15          
SHI1003/1 Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945 15 O   15        
INT1003/1 Global kommunikasjon og kultur 15 O   15        
INT1001 Internasjonal politisk økonomi 15 O     15      
Kald krig, utvikling og underutvikling
(1945-1991)
15 O     15      
Verden etter den kalde krigen
(1991-2008)
15 O       15    
SHI1002/1 Krig, konflikt og konfliktløsning 15 O       15    
2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 O         10  
1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i
vitenskapsteori og metode
5 O         5  
BHIS2001 Internasjonal fredspolitikk 15 O         15  
INT1005/1 Examen Facultatum II - fordypning i
etikk og vitenskapsteori (for BAINT/SOS)
5 O           5
Bacheloroppgave internasjonale studier 15 V           15
2SOSAMF/1 Samfunnsvitenskapelig metode 15 V           15
INT2001 Bacheloroppgave internasjonale studier
med metode
25 V           25
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år på heltid
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2008/2011
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Lillehammer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/realkompetanse

Videre utdanning

Fullført Bachelor i internasjonale studier gir grunnlag for opptak til masterstudium.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  05.08.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L