Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Bachelor i reiseliv (kull 2008 - 11)

Bachelor i reiseliv (kull 2008 - 11)


Jeanette Lorgen studerer reiseliv
Fagområde
Opplevelses,- reiselivs- og kulturfag
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210317
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Vedlegg
application/pdf Stipendiat-brosjyre.pdf 820,85 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Tone Haraldsen

Bachelor i reiseliv passer for deg som ønsker å jobbe i reiselivsnæringen, og være med å utvikle reisemål eller lede reiselivsbedrifter. Gjennom studiet får du grundig kunnskap om reiselivet som næring, og du får en fagkombinasjon som gjør at du også vil kunne utvikle deg til å bli en god leder. Vi har god kontakt med næringen og andre aktører som er viktige for reislivet, slik at du kan begynne å bygge opp et nettverk allerede mens du studerer. Dette er nyttig når du skal søke jobb. De to første årene får du en bred innføring i grunnleggende emner som er viktige både i forhold til å etablere egen bedrift innen reiseliv og i forhold til å jobbe i eller med næringen. Det tredje året velger du fordypninger som gjennom praksis gir deg mulighet til å utvikle deg som leder og arbeide med utvikling og ledelse av reisemål .

Det er to fordypningsmuligheter:

 • Innovasjon og ledelse av reiselivsbedrifter
 • Utvikling og ledelse av reisemål

Reiselivsstudiet inneholder emner som inngår i reiselivsstudier i andre land, noe som betyr at du får en utdanning som er relevant i forhold til å søke jobber internasjonalt.

Utenlandsopphold
Studentene anbefales å ta et studieopphold i utlandet 4. semester. Vi har utvekslingsavtaler med universiteter i en rekke land. Studiet er en selvstendig utdanning, men kan også gi mulighet for videre masterstudier i inn- og utland. Ved HiL gir studiet grunnlag for å søke opptak til Master i innovasjon og næringsutvikling.

Bedriftsstipendiatordningen for reiselivet
Høgskolen i Lillehammer har avtale med flere fylkeskommuner om tilskudd til et stipendiatprogram for ferdige reiselivskandidater. Ordningen går ut på at stipendiaten arbeider tilnærmet et år i en reiselivsbedrift i fylket med et konkret utviklingsprosjekt. Stipendiaten har faglig støtte til løsning av oppgaven gjennom en veileder fra høgskolen (For mer om ordningen se vedlegg til høyre)

Videre studier
Studiet er en selvstendig utdanning, men gir også mulighet for videre masterstudier i inn- og utland. Ved HiL gir studiet grunnlag for å søke opptak til Master i innovasjon og næringsutvikling.


Reiselivsstudiet er yrkesrettet og har en praktisk tilnærming, som er basert på teoretisk kunnskap innen flere sentrale emner som reiselivsfag, økonomi og markedskunnskap, ledelsesfag, og ulike former for ressursforståelse og metode. Studiet gir studentene flere valgmuligheter, slik at de kan etablere sin egen kunnskapsbase innenfor eget interessefelt.

Fordypningsprofilene ved studiet er:

 • ledelse og utvikling av reiselivsmål, eller
 • innovasjon og ledelse av små reiselivsbedrifter.

Studiemodell Bachelor i reiseliv
Valgfrie emner

Valgfrie emner (alle emner vil ikke bli tilbudt hvert år)

 • eTourism (15 sp)
 • Naturebased travel and ecotoursim (15 sp)
 • Snow Business (15 sp)
 • The experience economy – in depth study (15 sp)
 • Feltarbeid (15 sp)

Emnetabell Bachelor i reiseliv (kull 2008-2011)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
RLS1011/1 Hva er reiseliv 10 O 10          
RLS1012/1 Reiseliv og samfunn 10 O 10          
RLS1019/1 Reiselivsgeografi 10 O 10          
RLS1013/1 Reiselivet som verdiskaper 15 O   15        
RLS1016/1 Organisasjon og ledelse 5 O   5        
RLS1015/1 Grunnleggende regnskap 5 O   5        
RLS1014/1 Markedsføring 5 O   5        
RLS1017 Bedriftsøkonomisk analyse 10 O     10      
RLS1018 Strategi og markedskunnskap 10 O     10      
RLS1010 Serviceledelse 10 O     10      
RLS Entreprenørskap - start av egen
virksomhet
15 V         10  
RLS Innovasjon og ledelse av
reiselivsbedrifter
15 V         20  
RLS2004 Utvikling og ledelse av reisemål 30 V         30  
RLS2005 Samfunnsvitenskapelig metode 10 O           10
RLS2006 Bacheloroppgave reiseliv 20 O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner (ikke alle gjennomføres hvert år)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
OPA2001/1 The experience economy - in-depth study 15 V       15    
2RL30/1 Snow business 15 V       15    
RLS1008 Nature based travel and ecotourism 15 V       15    
RLS1009 eToursim 15 V       15    
RLS2001 Feltarbeid 15 V       15    
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2008/2011
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

I det første studieåret får du både en innføring i reiseliv med basis i ulike perspektiver og en innføring økonomisk-administrative fag. I dette studieåret er det også en obligatorisk studietur i begynnelsen av første semester. Tredje semester inneholder en videreføring av de økonomisk-administrative fagene. I fjerde semester kan du selv velge hvilke emner du vil ta, enten ved HiL eller ved andre institusjoner. Det legges til rette for at du i dette studieåret kan ta ett eller to semestre ved utenlandske institusjoner. I tredje studieår velger du et av fordypningstemaene. I siste semester har du et metodekurs som sammen med fordypningen danner grunnlaget for din Bacheloroppgave.

Du må ha bestått eksamen i alle emner på 1. og 2. studieår for å kunne starte på 3. studieår.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Fordypning/spesialisering

Studentene velger enten:

 • ledelse av reiselivsmål, eller
 • innovasjon og ledelse av små reiselivsbedrifter

som fordypningsemner i 3. studieår. I den siste forypningen inngår også emnet entreprenørskap som har egen eksamen.

Yrkesmuligheter

Reiselivsstudiet er yrkesrettet, og tar sikte på å kvalifisere for allsidige oppgaver i både offentlig og privat reiselivssektor. Studiet gir studentene store faglige valgmuligheter. Etter fullført studium kan studentene anvende tittelen "Bachelor i reiseliv" med undertittel den valgte fordypningsprofil.

Videre utdanning

Studiet er en selvstendig utdanning, men gir også mulighet for videre masterstudier i inn- og utland. Ved HiL gir studiet grunnlag for å søke opptak til Master i innovasjon og næringsutvikling.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet preges av varierte arbeidsformer som forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Videre legges det vekt på praktiske øvelser, prosjekt- og feltarbeid og essayskriving. Dere vil være i kontakt med reiselivsnæringen for å få et innblikk i hvordan denne faktisk fungerer. Bachelorstudiet avsluttes med en individuell bacheloroppgave. Dette gir både relevant praktisk kunnskap og teoretisk forståelse som er nyttig uavhengig av om en søker jobb eller videre studier etter fullført Bachelor i reiseliv. Les mer om arbeids- og evalueringsformene under det enkelte emnet.

Eksamensform

Eksamensformene varierer for det enkelte emnet. For detaljer se under hvert emne.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  05.08.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L