Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Bachelor i samtidshistorie (kull 2008 - 11)

Bachelor i samtidshistorie (kull 2008 - 11)


Bachelor i samtidshistorie (kull 2008 - 11)
Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210481
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Trond Feiring

Studiet gir en innføring i de siste ca 200 årenes verdens- og Norgeshistorie og fokuserer på endringsprosesser som har ført fram til det samfunnet vi lever i, i dag.

I de to første årene er flere emner felles med bachelor i internasjonale studier. Slik vil du også få en innføring i både hva som skjer på den internasjonale politiske arena i dag og i teorier og perspektiver fra ulike samfunnsvitenskapelige tradisjoner som statsvitenskap og sosialøkonomi.

Bachelorstudiet trener deg i evnen til å se kritisk på historiske kilder og forskningsbasert teori.

Gjennom bacheloroppgaven (med metode) på 25 studiepoeng vil du få god trening i å gjennomføre et større selvstendig faglig arbeid der du tilegner deg en historisk tenke- og analysemåte, deriblant kyndighet i bruk av
historisk kildemateriale.

Yrkesmuligheter
Studiet kan anvendes i svært mange sammenhenger. Historie vil være relevant for både lærere, kulturarbeidere, journalister og personer som arbeider innen forvaltning, reiseliv og velferdssamfunnets ulike yrker. Hvis du etter bachelorstudiet tar en praktisk-pedagogisk utdanning vil du være kvalifisert til å arbeide i skoleverket.

Videre studier
Studiet gir grunnlag for opptak ved masterstudier ved HiL, samt masterstudier i historie ved andre høgskoler og universitet.


Studieplanen ble noe revidert i mai måned, studiemodellen og emneoversikten under er oppdatert i henhold til denne revisjonen.


Studiemodell Bachelor i samtidshistorie

Emnestruktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SHI1001/1 Europas århundre 1789-1914 15 O 15          
SHI1004/1 Internasjonal politikk 15 O 15          
SHI1003/1 Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945 15 O   15        
INT1003/1 Global kommunikasjon og kultur 15 O   15        
INT1001 Internasjonal politisk økonomi 15 O     15      
Kald krig, utvikling og underutvikling
(1945-1991)
15 O     15      
Verden etter den kalde krigen
(1991-2008)
15 O       15    
SHI1002/1 Krig, konflikt og konfliktløsning 15 O       15    
2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 O         10  
1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i
vitenskapsteori og metode
5 O         5  
Internasjonal fredspolitikk
(fordypningsemne i samtidshistorie)
15 O         15  
HIS1003/1 Examen Facultatum II - fordypning i
etikk og vitenskapsteori (for BAHIS)
5 O           5
BHIS2003 Bacheloroppgave for bachelor i
samtidshistorie
25 O           25
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år på heltid
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2008/2011
Studiestart
13.08.2008
Studiested

Lillehammer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetansevurdering.

Videre utdanning

Fullført Bachelor i samtidshistorie gir grunnlag for opptak til masterstudium.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  05.08.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L