Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Bærekraftig samfunn - nye perspektiver på utvikling, utdanning, menneske og miljø

Bærekraftig samfunn - nye perspektiver på utvikling, utdanning, menneske og miljø


Foto: Kaare Dehlie Thorstad, Maihaugen
Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Vedlegg
application/pdf brosjyre bks 2008.pdf 312,40 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Trond Gansmo Jakobsen

Miljøproblemene og globalisering fyller oss med bekymring og usikkerhet med tanke på framtida. Vi spør oss selv om hva slags virkelighet våre barn og våre barnebarn har i vente. Vi spør oss også om hva slags ansvar vi – og samfunnet - har i denne sammenhengen. I tråd med dette vil Høgskolen i Lillehammer (HiL) tilby et nytt studietilbud som favner spørsmål om "bærekraftig utvikling og bærekraftig utdanning".

Studiet vil gi en filosofisk og pedagogisk innføring i de problemer vi står ovenfor, hva som kan være deres årsaker og hvordan de kan løses, både globalt og lokalt. Det skal spesielt legges vekt på konsekvenser for samspillet mellom menneske, samfunn og natur. Dannelsesaspektet vil stå sentralt.

Studiet tilbys på deltid med følgende samlinger:

 • Mandag 26. januar 2009
 • Mandag 16. februar og tirsdag 17. februar 2009
 • Mandag 16. mars og tirsdag 17. mars 2009
 • Mandag 27. april og tirsdag 28. april 2009.

Undervisningen mandager (også på den første endagssamlingen) er fra kl 17.00 - 21.00 og tirsdager fra kl. 10.00 - 16.00.

Det gjennomføres løpende opptak fram mot studiestart i januar 2009.


Studiet vil behandle et bredt spekter av problemstillinger knyttet til hvordan oppnå ”... en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov...” (Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, 1987)

Det vil ta opp delemner knyttet til:

 • Spørsmålet: En verden i krise?
 • Naturbegrepets historie og filosofi
 • Vitenskap, biologi og økologi
 • Etikk og økofilosofi
 • Bærekraftig utvikling knyttet til økonomi, økologi, teknologisk utvikling, lovgivning og internasjonal politikk
 • Norsk miljøpolitikk, samfunn og forvaltning
 • Norsk utdanningspolitikk, transformativ læring, globalisering og dannelse.

Emnebeskrivelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
Bærekraftig samfunn 15 V   15
Sum: 0 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiestart
05.01.2009
Studiested

Høgskolen i Lillehammer

Faglig innhold

For mer se emnebeskrivelse

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Dette studiet tilbys våren 2009. Søknadsfrist er 1. november 2008

Yrkesmuligheter

Målgruppen for studiet er ansatte i offentlig og privat virksomhet og i andre organisasjoner. Andre som ønsker å tilegne seg denne type kunnskap.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og seminar.

Eksamensform

Essay innen selvvalgt, godkjent tema innenfor emnet (15 s.) Det gis veiledning.

Sluttkarakteren gis med bokstavkarakter innen en karakterskala A-F.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Gro Vasbotten 20.02.2009
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L