Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Ledelsesbasert coaching og organisasjonspsykologi (Kull 2009)

Ledelsesbasert coaching og organisasjonspsykologi (Kull 2009)


Fagområde
Ledelse, organisasjon og økonomi
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
1011
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Vedlegg
application/pdf Soknadsskjema - lupos 2008.pdf 72,52 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Stein Amundsen, e-post: stein.amundsen@hil.no

NB: SE OPPDATERT INFORMASJON OM STUDIET PÅ NETTSIDENE TIL

LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMET LUPOS - LEDELSE AV UTVIKLINGSPROSESSER

De menneskelige ressurser er den viktigste verdiskapende faktor i de fleste organisasjoner. Psykologisk kunnskap, kombinert med en lederstil som får fram det beste i medarbeidere, gir forutsetninger for å skape gode resultater. Derfor har vi valgt å basere vårt lederutviklingsprogram på fagområdet coaching og organisasjonspsykologi.

Vi ønsker å tilby deg et studium hvor:

 • Studiet er knyttet direkte opp mot din arbeidsrolle og dine utfordringer i arbeidshverdagen. Praksis og teori blir satt i sammenheng.
 • Du vil få din egen personlige "coach" som vil følge deg opp gjennom hele studiet.
 • Du vil få nye og nyttige impulser gjennom å møte og samhandle med ledere fra andre organisasjoner.
 • Du vil etablere ditt eget personlige læringsprosjekt, og gjennom det arbeide for å oppnå dine egne målsettinger for studiet.
 • Du vil utvikle din relasjonelle kompetanse gjennom en kombinasjon av nyttig organisasjonspsykologisk teori, praktiske øvelser og trening i coaching. Dette er verdifull kompetanse i dagens arbeidsliv

Målgruppe
Studiet passer for personer som er i lederstillinger eller som på annen måte jobber i forhold til ledere i offentlig og privat virksomhet.

Studiet har ledelse av menneskelige ressurser som tema. Coaching og organisasjonspsykologi danner den faglige grunnmuren. Vi kobler "praksisfaget" coaching med "teorifaget" organisasjonspsykologi, og gir deltakerne en praktisk arbeids- og treningsramme i egen bedrift. Ved oppstarten av programmet gjennomføres det en forankrings- og målprosess med hver enkelt bedrift/virksomhet. Hensikten er å etablere et forpliktende samarbeid mellom bedrift, deltaker og program. Dette skal sikre at mål settes i forkant og evalueres i etterkant.

Om studiesamlinger
Studiet er samlingsbasert

Oversikt over samlingene:

 • 1. samling: tirsdag 3. - onsdag 4. februar 2009 (inkl overnatting)
 • 2. samling: tirsdag 31. mars og onsdag 1. april 2009
 • 3. samling: tirsdag 26. og onsdag 27. mai 2009
 • 4. samling: tirsdag 1. og onsdag 2. september 2009
 • 5. samling: tirsdag 20. og onsdag 21. oktober 2009
 • 6. samling: tirsdag 1. og onsdag 2. desember 2009

På samlingene benyttes undervisere fra høgskolen, næringslivsledere og andre dyktige fagfolk. For å skape utvikling er det viktig at deltakerne setter av plass for trening mellom samlingene. Deltakerne jobber med et individuelt læringsprosjekt på og mellom samlingene. Her skal det utarbeides en plan for trening og resultater, samt refleksjon over egen utvikling. Tidlig i programmet vil deltakerne få innsikt i og kompetanse til å gjennomføre coaching. I tillegg til å benytte denne kunnskapen i forhold til eget læringsprosjekt, skal den enkelte også bidra som coach i et team av andre deltakere. Dette teamet vil fungere som en kjernegruppe gjennom hele programmet.

Søknad om opptak
Det søkes om opptak direkte til Høgskolen i Lillehammer - se link til søknadsskjema i menyen til høyre.


Studiet skal bidra til å videreutvikle deltakernes personlige og relasjonelle kompetanse i lederrollen. målsettingen er flersidig:

 1. Gi deltakerne begrepsmessig og teoretisk kunnskap innen organisasjonspsykologi og coaching for å analysere og forstå ulike personlige og relasjonelle sider ved lederrollen.
 2. Gjennom øvelser, diskusjon og refleksjon utvikle deltakernes praktiske ferdigheter i å analysere og håndtere sosiale situasjoner og problemer en leder kan stå overfor. Dette skal skje på samlingene og gjennom øvelser på egen arbeidsplass mellom samlingene. Det blir spesielt lagt vekt på å utvikle deltakernes praktiske ferdigheter i coaching.
 3. Deltakerne skal reflektere over og utvikle holdninger til seg selv, medarbeidere og organisasjonen som helhet.

Emnestruktur LUPOS

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
Coaching og organisasjonspsykologi 30 O 15 15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
2 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2010
Studiestart
06.11.2008
Studiekostnader
Studieavgiften for hele studiet (30 studiepoeng) er 48.000 kr. I tillegg kommer semesteravgift til høgskolen på ca. kr. 500, samt utgifter til pensumlitteratur.
Studiested

HiL

Faglig innhold

Studiet består av seks samlinger over to dager, og har to hovedtema:

 1. Coaching
 2. Organisasjonspsykologi
Opptakskrav

Opptakskrav er studiekompetanse evt. realkompetanse på samme nivå.

Ved oversøkning rangeres det etter poeng med utgangspunkt i grunnlaget for generell studiekompetanse. Det gis tilleggspoeng utover studiekompetanse med 0,5 poeng for 30 studiepoeng, maksimalt 2,0 poeng. Det gis tilleggspoeng for relevant praksis med 0,5 poeng pr. år, maksimalt 2 poeng. Ved lik konkurransepoengsum rangeres eldre søkere foran yngre.

Yrkesmuligheter

Studiet er et videreutdanningstilbud for personer i lederrolle eller som på annen måte jobber i forhold til ledere i offentlig og privat virksomhet. Studiet skal bidra til å utvikle deltakernes kompetanse i å mestre ulike sider ved lederrollen, først og fremst personlige og relasjonelle sider.

Videre utdanning

Studiet er et videreutdanningsprogram, og kan etter individuell søknad innpasses som valgemne (15 stp) i breddemaster i moderne forvaltning ved HiL

Undervisnings- og læringsmetode

Det er obligatorisk deltakelse i aktiviteter i studiet, både på samlinger og praktiske øvelser i egen organisasjon. Deltakerne må være med på minst ¾ av tiden på samlingene.

Eksamensform

Eksamen er frivillig. Deltakere som tilfredsstiller arbeidskravene, men som ikke går opp til eksamen, får utstedt deltakerbekreftelse.

Eksamen baseres på:

 • Prosjektoppgave over et selvvalgt og godkjent praksisrelatert tema, 18-20 sider. Det blir utarbeidet egne retningslinjer for utforming av prosjektoppgaven.
 • Muntlig samtale med utgangspunkt i prosjektoppgaven. Samtalen gir grunnlag for eventuell karakterjustering.

Karakterskala: A-F

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Bente Langvik Olsen 17.02.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L