Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Norsk filmhistorie (Kull 2008)

Norsk filmhistorie (Kull 2008)


Fagområde
Film- og fjernsynsfag
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
1514
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Jan Anders Diesem - jan-anders.diesen@hil.no og tlf. 61 28 80 06

Norsk filmhistorie er et nettbasert deltidsstudium på 15 studiepoeng, som går over ett semester. Det passer for alle med interesse for filmhistorie i sin allminnelighet og norsk film i særdeleshet. Det kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt, og kan også inngå som et av valgemnene i de ulike bachelorstudiene ved HiL. Opptakskravet er generell studiekompetanse/realkompetanse.

Studiet gir deg en mulighet til å fordype deg i norsk filmhistorie. Innfallsvinklene til studiet vil være flere. Utviklingen av norsk film belyses med utgangspunkt i filmenes estetikk slik denne kommer til uttrykk gjennom sentrale norske filmskapere og deres verk, men også i forhold til den generelle samfunnsutviklingen i Norge i det 20.århundret. Dette gir studiet både en estetisk og samfunnsmessig forankring.

Gjennom studiet vil du få:

  • God oversikt over utviklingen innen norsk filmproduksjon
  • Kjennskap til de viktigste filmene og aktørene i norsk filmhistorie
  • Bakgrunn for å kunne vurdere trender i norsk filmproduksjon i lys av (medie)politiske, kulturelle, teknologiske og økonomiske forhold i samtiden
  • Evne til gjennomføre en næranalyse av film

Studiet starter med en introduksjonssamling i begynnelsen av semesteret, og er ellers lagt opp som selvstudium av pensumtekster og filmer. Det er utarbeidet et studieark som vil knytte pensum og oppgaver nærmere til den kronologien for norsk filmhistorie som dette kurset opererer med. Faglærer er tilgjengelig for veiledning på nett og telefon. Alle pensumfilmer er tilgjengelige gjennom internettportalen filmarkivet.no. Studentene anbefales også å etablere kollokviegrupper og nettbaserte diskusjonsgrupper.

Det skal leveres tre obligatoriske oppgaver i løpet av studiet knyttet til studiets læringsmål, hver på 3-5 sider. Disse må være levert og godkjent før man kan gå opp til eksamen. Studiet avsluttes med en skriftlig hjemme-eksamen over to uker, med påfølgende muntlig eksamen.

Studiet har ingen studieavgift. Det betales kun semesteravgift på ca. 500 kr, samt utgifter til pensumlitteratur og skolemateriell.


Høsten 2007 tilbyr Høgskolen i Lillehammer (HiL) det nettbaserte deltidsstudiet Norsk filmhistorie på 15 studiepoeng (sp). Studiet er et samarbeid mellom HiL og Norsk filminstitutt. Studiet tilbyr en fordypning i norsk filmhistorie. Inngangene til stoffet vil være flere. Utviklingen av norsk film vil naturligvis belyses med utgangspunkt i filmenes estetikk slik dette kommer til uttrykk gjennom sentrale norske filmskapere og deres verk, men også i forhold til den generelle samfunnsutviklingen i Norge i det 20. århundret. Slik får dette studiet av norsk filmhistorie både en estetisk og en samfunnsmessig forankring. For øvrig har studiet følgende sentrale læringsmål:

  • god oversikt over utviklingen innen norsk filmproduksjon
  • kjenne til de viktigste filmene og aktørene i norsk filmhistorie
  • kunne vurdere trender i norsk filmproduksjon i lys av mediepolitiske, kulturelle, teknologiske og økonomiske forhold i samtiden
  • være i stand til å gjennomføre en næranalyse av film

Emnet egner seg for alle med interesse for filmhistorie i sin alminnelighet og norsk film i sin særdeleshet. Det krever ingen spesielle forkunnskaper og kan brukes både som valgfag innenfor et studieforløp på bachelornivå og som videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt. Opptakskrav er generell studiekompetanse.

Søknadsfrist: 15.april 2008.


Valgfrie emner

Ingen

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 semester på deltid
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiestart
01.09.2008
Studiekostnader
Semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) ca. kr. 500,-. I tillegg kommer pensumlitteratur, studiemateriell og kostander til evt. reise og opphold i Lillehammer.
Studiested

Lillehammer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Undervisnings- og læringsmetode

Nettbasert selvstudium, nettbaserte diskusjonsgrupper, nettbaserte filmvisninger og veiledning.

Studiet tilbys hvert semester som et fleksibelt deltidsstudium på 15 studiepoeng. Normert studietid er ett semester, men kan etter avtale gjennomføres over lengre tid.

Studiet innledes med en samling i begynnelsen av semesteret. Høsten 2007 er denne lagt til fredag 31. august. Samlingen vil gi en introduksjon til filmhistorie- og analyse. Her vil det dessuten bli gitt opplæring i bruk av Fronter, som er den digitale læringsplattformen for kurset. Studiet forutsetter bredbåndet internettilgang.

Utover dette er studiet lagt opp som selvstudium av pensumtekster- og filmer. Vi anbefaler imidlertid etablering av kollokviegrupper eller nettbaserte diskusjonsgrupper i forbindelse med gjennomføring av studiets arbeidskrav. Faglærer er tilgjengelig for veiledning på nett og telefon. Alle pensumfilmer (og en mengde andre nye og gamle norske filmer både spillefilmer, reklame- og dokumentarfilmer) er tilgjengelig gjennom internettportalen filmarkivet.no .

Kurset er basert på selvstudium av pensumtekster- og filmer. I tillegg er det utarbeidet "studieark" som vil knytte pensum og arbeidsoppgaver nærmere til den kronlogien for norsk filmhistorie som dette kurset opererer med.

Eksamensform

Studentene må i løpet av studiet levere tre obligatoriske arbeidskrav. Her kan man velge mellom flere oppgitte oppgaver knyttet til studiets læringsmål. Disse tekstene, hver på 3-5 sider, skal være levert og godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Studiet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen over 3 uker (12-14 s.), supplert av muntlig eksamen (ev. via nett-/telefon). Hjemmeeksamen vurderes med bokstavkarakter A-F. Muntlig overprøving gir mulighet for justering av karakteren.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  23.07.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L