Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Spansk språk - Historie, litteratur og kultur fra den spansktalende verden

Spansk språk - Historie, litteratur og kultur fra den spansktalende verden


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Senter for livslang læring
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Per Eriksson, Senter for livslang læring


Hovedfokus i dette studiet er å gi et innsyn i historie, litteratur og kultur fra den spansktalende verden i tillegg til skriftlig/muntlig kommunikasjon og formidlingsevne i spansk språk. (Med den spansktalende verden regnes Spania, Latinamerika og USA.) Studiet er delt inn i følgende tema:

  • Historie – med hovedvekt på spanske kulturelle, sosiale og politiske trekk (15 studiepoeng).
  • Kulturkunnskap - hvor spesielt spansk politikk, historie og samfunnsliv vil stå sentralt (7,5 studiepoeng).
  • Litteratur - kjennskap til utvalgte forfatterskap og tradisjoner innen spanskspråklig litteratur gjennom bruk av ulike språkuttrykk (som for eksempel dikt, fortelling, musikk, avisartikler, film,)(7,5 studiepoeng)

Undervisningen vil foregå på spansk.


Emner

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H)
Historie fra den spansktalende verden 15 O 7,5 7,5  
Litteratur fra den spansktalende verden 0 O 3,5 4  
Kultur fra den spansktalende verden 7,5 O     7,5
Sum: 11 11,5 7,5
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
Feb 2009 - des 2010
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2009/2010
Studiestart
04.02.2009
Studiekostnader
Studiet er studieavgiftsfinansiert. Studieavgift er kr. 25.000 for emnet i sin helhet. For delemnet Kultur fra den spansktalende delen av verden er studieavgiften kr. 6.500. Semesteravgift på kr. 661 kommer i tillegg.
Faglig innhold

Hovedfokus i dette studiet er å gi et innsyn i historie, litteratur og kultur fra den spansktalende verden i tillegg til skriftlig/muntlig kommunikasjon og formidlingsevne i spansk språk. (Med den spansktalende verden regnes Spania, Latinamerika og USA.). Etter at de har gjennomført emnene skal studentene gjennom arbeid med historie, litteratur og kultur (med spansk som undervisningsspråk) ha fått et solid grunnlag i spansk språk. Videre skal studentene ha fått en forståelse for og økt innsikt innen spansk og latinamerikansk politikk, historie og samfunnsliv, samt kjennskap til utvalgte forfatterskap og tradisjoner innen spanskspråklig litteratur.

Parallelt med utvikling av språklig kompetanse vil studentene gjennom kurset bli utfordret på problemstillinger hentet fra egen hverdag. Kurset søker å utvikle studentenes refleksjon over egen læringsprosess og fagets innhold, og slik spesielt for lærerne, utvikle forståelse for elevenes læringsprosesser i faget.

Studentene skal jobbe med arbeidskrav og nettprøver mellom samlingene. Arbeidskravene skal godkjennes av fagansvarlig før det er mulig å gå opp til eksamen.

Undervisningen vil foregå på spansk.

Opptakskrav

Minimum 30 studiepoeng i spansk tilsvarende B2 nivå.

Studiet starter opp med forbehold om endelig faglig godkjenning og tilstrekkelig søkning.

Forkunnskaper som kreves

30 studiepoeng i spansk

Yrkesmuligheter

Historie, Litteratur og Kultur fra den Spansktalende Verden henvender seg fortrinnsvis til lærere på ungdomstrinnet og videregående som underviser/eller ønsker å undervise i spansk som 2 fremmedspråk og har minimum 30 studiepoeng i Spansk.

Økte kunnskaper i det spanske språket vil gjøre studentene bedre i stand til å mestre kommunikative oppgaver som skal løses, sosiale sammenhenger, forhandlinger og derigjennom være bedre i stand til å formidle dette videre. For lærerne vil egen læring av språk være nødvendig for undervisningen, i tillegg til å gi nytt liv til språkopplæringen gjennom å tenke kreativt og finne løsninger på problemer og utfordringer etter hver som de dukker opp.

Videre utdanning

Studiet er tilrettelagt for å kunne gå videre mot en Bachelor-grad i spansk ved Universitetet i Oslo eller Bergen.

Undervisnings- og læringsmetode

Det legges opp til ca. 100 timer undervisning fordelt 20 dager over 3 semestre. Undervisningen finner i hovedsak sted på HiL. Det forventes i tillegg at studentene legger ned betydelig egenaktivitet mellom samlingene gjennom individuelt lesearbeid og oppgaveløsning. Et nettbasert læringsmiljø vil bli benyttet som læringsstøtte, og det forventes at studentene har tilgang på PC og internettforbindelse enten hjemme eller på jobb.

Oppstart februar 2009.

Eksamensform

Det er knyttet arbeidskrav og nettprøver til emnene. Studentene skal jobbe med arbeidskravene mellom samlingene. Arbeidskravene skal godkjennes av fagansvarlig før det er mulig å gå opp til eksamen. Studiet avsluttes med en evaluering i hvert emne:

  • Historie: mappeevaluering med skriftlige innleveringer og muntlig med utgangspunkt i studiets pensum.
  • Kulturkunnskap: skriftlig individuell hjemmeeksamen med utgangspunkt i studiets pensum.
  • Litteratur: 3 arbeidskrav + skriftlig dagseksamen.
Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Per-Ambjørn Eriksson 21.04.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L