Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Videreutdanning i Pedagogikk og det moderne samfunn (kull 2008/2009)

Videreutdanning i Pedagogikk og det moderne samfunn (kull 2008/2009)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1509
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Yvonne Fritze

Det moderne samfunn stiller bestemte krav til menneskene, både til den enkelte for at han skal kunne leve et godt liv, og til kollektivet for at en sosial helhet skal kunne bevares. Det moderne samfunn forutsetter altså mennesker som har en viss kompetanse, både spesielle kompetanser og det vi kan kalle allmennmenneskelig kompetanse.

Studieopplegg og innhold er slik at det fenger studenter med ulike interesser og ulik erfaring. I tillegg til unge studenter, har lærere, sosialarbeidere, journalister og kunstnere funnet studiet interessant for seg. Både film, billedkunst, skriving og den medierte virkelighet står sentralt i det som formidles.


Det moderne samfunn stiller bestemte krav til menneskene, både til den enkelte for at han skal kunne leve et godt liv, og til kollektivet for at en sosial helhet skal kunne bevares. Det moderne samfunn forutsetter altså mennesker som har en viss kompetanse, både spesielle kompetanser og det vi kan kalle allmennmenneskelig kompetanse.

Pedagogikk kan hjelpe oss til å klarlegge hva slik allmennmenneskelig kompetanse skal bestå i, og betingelsene for at den kan skapes og opprettholdes. Språket, i vid forstand, gir både form og innhold til alt som kan kalles pedagogikk. Dette studiet setter fokus på hvordan vi danner forklaringsmodeller eller fortellinger om verden og mennesket, og hvordan disse modellene setter standard for vår praksis. Det språk- kritiske perspektivet som er anlagt plasserer studiets innhold i kjerneområdet for pedagogikk.

Til tross for forankring i pedagogikk har studiet en tverrfaglig profil. Det blir lagt vekt på kunnskaper og ferdigheter som har relevans i alle fagområder der det er behov for å øve refleksjonsevner.

Samlingsdatoer for studieåret 2008

  • Hver onsdag i uke 36 - 48 (1. september - 28. november)

Videreutdanningsstudiet Pedagogikk og det moderne: Struktur/oppbygning

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
MOD2001 Pedagogikk og det moderne samfunn 30 O 15 15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 år på deltid
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiestart
15.08.2008
Studiekostnader
semesteravgift
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Studiet består av 2 delemner (Pedagogikk og det moderne samfunn I og II) og avvikles som et deltidsstudium over to semestre.

Opptakskrav

Fullført minst 50 studiepoeng i pedagogikk ved høgskole eller universitet

Yrkesmuligheter

Studieopplegg og innhold er slik at det fenger studenter med ulike interesser og ulik erfaring. I tillegg til unge studenter, har lærere, sosialarbeidere, journalister og kunstnere funnet studiet interessant for seg. Både film, billedkunst, skriving og den medierte virkelighet står sentralt i det som formidles.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, film og faglitteratur.

Eksamensform

Eksamen knyttet til hele studiet (del 1 + del 2)

Studiet avsluttes med innlevering fulgt av individuell muntlig eksamen. Eksamen forutsetter godkjent semesteroppgave i delemne 1

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  23.07.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L