Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Videreutdanning i spes. ped Deltakelse og marginalisering del I og II (kull 2008/2009)

Videreutdanning i spes. ped Deltakelse og marginalisering del I og II (kull 2008/2009)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1508
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Yvonne Fritze

Dette studiet i spesialpedagogikk; ”Deltakelse og marginalisering I og II”, tilsvarer stort sett 2. halvårsenhet i det som tidligere het 1. avd. spesialpedagogikk. Studiet gir grunnleggende innsikt i forhold som kan fremme utvikling og læring, om forhold rundt rettssikkerhet, om samspillet mellom individ og samfunn, og om barrierer og mekanismer som hindrer dette samspillet.

Studiet vil være særlig egnet for førskolelærere og lærere i grunn- og videregående skole, men vil også passe for andre yrkesgrupper som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblem og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Studiet er tilrettelagt på deltid, særskilt rettet mot personer som er i arbeid. Undervisningen er lagt til torsdag kveld og fredag på dagtid ca. hver tredje/ fjerde uke. (5 samlinger pr. semester)

Les mer om arbeidsformene under hvert enkelt emne.

Det er krav om 75 prosent tilstedeværelse på undervisning for å få rett til å gå opp til eksamen.

Samlingsdatoer for studieåret 2008/2009

  • 21-22. august
  • 11-12. september
  • 2-3. og 30-31. oktober
  • 21-21. november
  • 8-9. januar
  • 29-30. januar
  • 26-27. februer
  • 26-27. mars
  • 23-24. april


Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering del I og II

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
2SPESP Spesialpedagogikk -
deltakelse/marginalisering del 1
15 O 15  
SPESPED2 Spesialpedagogikk -
deltakelse/marginalisering del 2
15 O   15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 år på deltid
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiestart
23.08.2008
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Studiet går over to semestre med emnet Deltagelse og marginalisering I i høstsemesteret og emnet Deltagelse og marginalisering II i vårsemesteret. Hvert emne har et omfang på 15 sp.

Mer om innhold finnes under hvert enkelt emne i tabellen.

Opptakskrav

Forkunnskaper som kreves er 1. halvårsenhet spesialpedagogikk eller annen utdanning som gir tilsvarende kompetanse ut fra individuell vurdering (Vi gjør oppmerksom på at en må ha generell studiekompetanse for å bli vurdert som søker). Årsstudium i pedagogikk/sosialpedagogikk, barnevernpedagogutdanning, sosionomutdanning, vernepleierutdanning, lærerutdanning og førskolelærerutdanning har alle tilsvarende 1 halvårsenhet 1. avdeling spesialpedagogikk i utdanningsløpet sitt.

Yrkesmuligheter

Studiet vil være særlig egnet for førskolelærere og lærere i grunn- og videregående skole, men vil også passe for andre yrkesgrupper som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblem og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Videre utdanning

Studiet danner grunnlag for opptak ved høgskolens Videreutdanning i Spesialpedagogikk på Masternivå: 60 sp. tilrettelagt på deltid. (Tilsvarer det tidligere 2. avd. spesialpedagogikk.)

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet er tilrettelagt på deltid særskilt rettet mot personer som er i arbeid. Les mer om arbeidsformene under hvert enkelt emne i tabellen

Eksamensform

Studiet avsluttes med en 14. dagers hjemmeeksamen som forsvares muntlig.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  23.07.2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L