Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2008/09 Studiehåndbok > Elevvurdering og læring

Elevvurdering og læring


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Faglig ansvarlig: Stephen Dopbson, tlf 61 28 80 97, e-post stephen.dobson@hil.no
Administrativ ansvarlig: Egil Weider Hartberg, tlf 61 28 75 67, e-post egil.hartberg@hil.no


Ved sluttført studie skal studentene ha:

- kunnskap om prinsipper og dokumentasjon for vurdering og kjennskap til utprøving av kjennetegn for måloppnåelse.

- ferdigheter i å planlegge, dokumentere og vurdere utviklingsarbeid i egen virksomhet

- evne til teoretisk refleksjon over egen pedagogisk praksis

- høy vurderingskompetanse for læring

Økt vurderingskompetanse vil gi positiv betydning for yrkesutøvelsen.


Detaljert emneinnhold

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
 
ELEV3001 Elevvurdering og læring - nettbasert 15 O
Sum:
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
2 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2008/2009
Studiestart
01.04.2008
Studiekostnader
Studieavgift 11.000,- + semesteravgift og litteratur
Studiested

HiL

Faglig innhold

Emnet elev- og lærlingvurdering går over begge semestre.

I første semester blir det fokus på prinsipper for vurdering og aksjonslæring. Studentene skal tilegne seg kunnskap og erfaring i prosjektmetoder, relevant forskningsmetode og problembasert læring. Arbeidet vil sikte mot å gi studentene ferdigheter i å formulere problemstillinger som kan være utgangspunkt for planlegging av tiltak, velge egnede metoder for kartlegging og dokumentasjon, og begrunne problem og tiltak teoretisk og funksjonelt.

I andre semester blir det fokus på dokumentasjon for vurdering og internasjonale trender i vurderingsarbeid. Utviklingsarbeidet fullføres, og det blir fokus på formidling av utviklingsarbeid og hvordan tiltak kan implementeres.

Opptakskrav

Opptakskrav er godkjent lærerutdannelse.

Ved oversøkning rangeres studentene etter gjennomsnittskarakter fra utdanning.

Undervisnings- og læringsmetode

Se emnebeskrivelse

Eksamensform

Se emnebeskrivelse

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Berit Kletthagen 28.01.2009
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L