Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok

2009/10 Studiehåndbok

Denne studiehåndboka viser HiLs studieportefølje for studieåret 2009/2010.

Bilde beskrivelser: Heltid/deltid Heltid/ deltid  Deltid Deltid  Heltid Heltid  Studiepoeng Antall studiepoeng 
Bachelor
180 Heltid Barnevern 180
180 Heltid Dokumentarfilmproduksjon 180
180 Heltid Film- og fjernsynsvitenskap 180
120 Heltid Film- og fjernsynsvitenskap - opptak 2. studieår 120
180 Heltid Flerkameraproduksjon 180
180 Heltid Idrett 180
120 Heltid Idrett - opptak til 2. studieår 120
180 Heltid Internasjonale studier 180
120 Heltid Internasjonale studier - opptak til 2. studieår 120
180 Heltid Juss 180
180 Heltid Juss - opptak til 2. studieår 180
180 Heltid Kulturprosjektledelse 180
180 Heltid Opplevelser og attraksjonsutvikling 180
180 Heltid Organisasjon og ledelse 180
180 Heltid Pedagogikk 180
60 Heltid Pedagogikk/spesialpedagogikk - fordypningsår 60
180 Heltid Produksjons- og prosjektledelse 180
180 Heltid Psykologi 180
120 Heltid Psykologi - Opptak til 2. studieår 120
180 Heltid Reiseliv 180
120 Heltid Reiseliv - opptak til 2. studieår 120
180 Heltid Samtidshistorie 180
120 Heltid Samtidshistorie - opptak til 2. studieår 120
180 Heltid Sosialt arbeid 180
180 Heltid Sosiologi 180
60 Heltid Sosiologi, fordypningsår 60
180 Heltid Vernepleie 180
180 Deltid Vernepleie deltid 180
180 Heltid Økonomi og administrasjon 180
120 Heltid Økonomi og administrasjon - opptak 2. studieår 120
Årsstudium
60 Heltid Film- og fjernsynsvitenskap 60
60 Heltid Idrett 60
60 Heltid Juss 60
60 Heltid Kulturprosjektledelse 60
60 Heltid Kunsthistorie 60
60 Heltid Pedagogikk 60
60 Deltid Pedagogikk deltid 60
60 Heltid Psykologi 60
60 Heltid Reiseliv 60
60 Heltid Samtidshistorie og internasjonale studier 60
60 Heltid Sosiologi 60
60 Heltid Økonomi og administrasjon 60
Master
120 Heltid Film- og fjernsynsvitenskap 120
120 Heltid Fjernsynsproduksjon - dokumentar/flerkamera 120
120 Heltid/deltid Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge 120
120 Deltid Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid 120
120 Heltid/deltid Innovasjon og næringsutvikling 120
120 Heltid/deltid Pedagogikk 120
90 Heltid/deltid Public Administration (MPA) - breddemaster 90
120 Heltid/deltid Public Administration (MPA) - dybdemaster 120
120 Heltid/deltid Spesialpedagogikk 120
120 Heltid/deltid Velferdsforvaltning 120
Etter- og videreutdanning
60 Deltid Arkiv- og informasjonsforvaltning 60
60 Deltid Pedagogikk deltid 60
180 Deltid Vernepleie deltid 180
30 Deltid Coaching, selvledelse og organisasjonspsykologi 30
15 Deltid Elevvurdering og læring 15
30 Deltid Fagdidaktikk i medier og kommunikasjon 30
15 Deltid Fagdidaktikk i medier og kommunikasjon 15
15 Deltid Festivaler 15
30 Deltid Formidling av historiske arkiver 30
15 Deltid Grunnleggende prinsipper for arkivfaget 15
15 Deltid Interpersonlig læring og gruppesamhold 15
30 Deltid Helserett 30
5 Deltid Innføring - Hva er reiseliv (Raulandsakademiet) 5
10 Deltid Interpretasjon (Raulandsakademiet) 10
30 Deltid Karriereveiledning 30
60 Deltid Kommunikasjonsrådgivning 60
15 Deltid Lesing og skriving 15
30 Deltid Lønns- og personalarbeid 30
120 Deltid Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid 120
30 Deltid Mat, kultur og reiseliv 30
15 Deltid Mestring av rusepisoder (MARTA) 15
30 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning - Påbygningsstudium 30
15 Deltid Norsk filmhistorie 15
60 Deltid Paramedic - Nasjonal Paramedicutdanning (Kull 9) 60
15 Deltid Pengespillavhengighet problemskapende dataspilling 15
30 Deltid Personalutvikling og ledelse 1 30
60 Deltid Psykososialt arbeid med barn og unge - videreutd 60
15 Deltid Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse 15
30 Deltid SAMPLAN 30
30 Deltid Spansk språk - historie, litteratur og kultur 30
30 Deltid Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering 30
15 Deltid Språk og kommunikasjon 15
15 Deltid Turledelse 15
30 Deltid Lønns- og personalarbeid (oppstart vår 2010) 30
60 Deltid Videreutdanning i rådgivning 60
60 Deltid Videreutdanning i spesialpedagogikk 60
60 Deltid Videreutdanning i veiledning 60
15 Deltid Økonomisk rådgivning 15
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L