Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Bachelor i opplevelser og attraksjonsutvikling (2009 - 12)

Bachelor i opplevelser og attraksjonsutvikling (2009 - 12)


Bachelor i opplevelser og attraksjonsutvikling (2009 - 12)
Fagområde
Ledelse, organisasjon og økonomi
Opplevelses,- reiselivs- og kulturfag
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kode
210319
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Vedlegg
application/pdf velkomst opplevelse 09.pdf 1,53 MB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Mehmet Mehmetoglu

Fagkoordinator Hans Holmengen

Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling er Norges eneste bachelortilbud innenfor dette spennende området. Studiet skal gi solid kompetanse til deg som ønsker å jobbe med utvikling og ledelse av opplevelser og attraksjoner.

Gode opplevelser kan vi få på mange måter: hoppe fra Prekestolen i fallskjerm, nyte en god film, ta en kaffe latte på en sjarmerende gatekafé, besøke en temapark eller rett og slett tilbringe en kveld med gode venner på en restaurant. Noen opplevelser kan vi oppsøke på egenhånd, men stadig flere opplevelser blir skapt og tilrettelagt, og det er nettopp det du skal lære deg gjennom dette studiet.

Studiet gir deg både teoretisk og empirisk kunnskap om og innsikt i de samfunnsendringene som har bidratt til å sette opplevelsesutvikling på dagsorden.

Den viktigste delen av studiet er imidlertid orientert mot utvikling av praktiske ferdigheter. Store deler av undervisningen vil bli knyttet til konkrete case og studentene skal også selv arbeide med case. I tillegg kommer arbeidet med bacheloroppgaven der du kan arbeide med utvikling av konkrete prosjekter. Gjennom å bidra til å utvikle dine analytiske- og kreative evner og praktiske ferdigheter er målet å lære deg å utvikle og lede totale opplevelseskonsepter - fra idé til kommersielt produkt.

Studiet er bygd opp rundt tre faglige områder:

 • Opplevelsessamfunnet. Grunnlaget for å forstå de samfunnsmessige endringsprosessene som har satt opplevelsesutvikling på dagsorden.
 • Organisasjon og ledelse. Verktøykassen for utvikling og produksjon av opplevelsesprodukter.
 • Opplevelsesproduksjon. Arbeidet med den konkrete utviklingen av innholdet i opplevelsesproduksjon. Jobbing med case og bacheloroppgaven vil være sentralt.

Yrkesmuligheter
Studiet henvender seg til personer som ønsker en solid faglig bakgrunn for å gå inn i utviklings- og lederstillinger innen opplevelsesnæringene (reiseliv, kultur, sport, festivaler etc.), både innen prosjekter og permanente stillinger. Utdannelsen vil også være relevant i andre typer næringer som ønsker å knytte opplevelseselementer inn i sine produkter. I tillegg vil stillinger innen regional- og næringsutvikling i offentlig forvaltning være aktuelle

Utenlandsopphold
Studentene anbefales å ta et studieopphold i utlandet 4. semester. Vi har utvekslingsavtaler med universiteter i en rekke land.

Videre studier
Studiet er en selvstendig utdanning, men kan også gi mulighet for videre masterstudier i inn- og utland. Ved HiL gir studiet grunnlag for å søke opptak til Master i innovasjon og næringsutvikling.

Les mer.Studiemodell Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling
Valgfrie emner

Valgfrie emner (alle emner vil ikke bli tilbudt hvert år)

 • eTourism (15 sp)
 • Naturebased travel and ecotourism (15 sp)
 • Snow Business (15 sp)
 • The experience economy – in depth study (15sp)
 • Feltarbeid (15 sp)
 • Studentbedrift (15 sp)

Emnetabell Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
OPA1001/1 The experience economy – introduction 15 O 15          
OPA1002/1 Introduksjon til opplevelsesproduksjon 15 O 15          
OLA1004/1 Prosjektledelse 15 O   15        
RLS1016/1 Organisasjon og ledelse 5 O   5        
RLS1015/1 Grunnleggende regnskap 5 O   5        
RLS1014/1 Markedsføring 5 O   5        
RLS1017 Bedriftsøkonomisk analyse 10 O     10      
RLS Entreprenørskap - start av egen
virksomhet
15 O     10      
RLS1010 Serviceledelse 10 O     10      
RLS1009 eToursim 15 V       15    
OPA2001/1 The experience economy - in-depth study 15 V       15    
RLS1008 Nature based travel and ecotourism 15 V       15    
2RL30/1 Snow business 15 V       15    
RLS2001 Feltarbeid 15 V       15    
Studentbedrift 5 V       5    
OPA1004/1 Kreative prosesser 10 O         10  
OPA2002/1 Interpretasjon - formidling av
opplevelser
O         10  
OPA2003/1 Digital opplevelsesproduksjon 10 O         10  
RLS2005 Samfunnsvitenskapelig metode 10 O           10
Bacheloroppgave opplevelses- og
attraksjonsutvikling
20 O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2009/2012
Studiestart
18.08.2009
Studiested

HiL

Faglig innhold

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til følgende problemstillinger:

 • Hva er, og hvordan skapes opplevelser?
 • Hvordan utvikles gode opplevelsesprodukter?
 • Hvordan skape større overskudd i bedrifter ved å integrere opplevelser i markedsføring og produksjon?
 • Hvordan kan regioner og land skape økonomisk- og samfunnsmessig utvikling med basis i produksjon av opplevelser?
 • Hvordan kan opplevelsessamfunnet påvirke folk og samfunnsutviklingen?

Studiet bygger på tre hovedtema:

 1. Opplevelsessamfunnet – det teoretiske og empiriske kunnskapsgrunnlaget for å forstå de sentrale drivkrefter som danner grunnlaget for utviklingen mot ”opplevelsessamfunnet”.
 2. Organisasjon og ledelse – de sentrale verktøyfagene for å kunne lede utvikling og produksjon av opplevelsesprodukter.
 3. Opplevelsesproduksjon – den konkrete utvikling av opplevelser og innholdet i selve opplevelsesproduksjonen gjennom jobbing med case og bacheloroppgave.

Første semester består av emnene Introduction to the experience economy med undervisning på engelsk og Introduksjon til opplevelsesproduksjon. Andre og tredje semester består primært av organisasjons- og ledelsesemner. I fjerde semester legges det til rette for et utenlandsopphold. Studenter som blir på HiL kan velge mellom ulike emner, hvorav de fleste har engelsk som undervisningsspråk. Femte semester består av praktiske emner knyttet til konkret opplevelsesproduksjon. Sjette semester består av emnet samfunnsvitenskapelig metode og arbeidet med bacheloroppgaven.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Yrkesmuligheter

Studiet skal gi studentene kunnskaper og ferdigheter til å kunne utvikle og lede produksjon av opplevelser, både knyttet til tidsavgrensede prosjekter og til permanente tilbud. Sentralt i dette er det å kunne lede utviklingen av totale konsepter, fra idéfasen og frem til implementeringen av kommersielle produkt. Studiet vil legge vekt på å utvikle studentenes både kreative og analytiske evner, samt gi dem en forståelse for den samfunnsutviklingen som er bakgrunnen for opplevelsesproduksjon. Det vil være fokus på ”rene” opplevelsesprodukter, men studentene skal også få innsikt i hvordan opplevelser kan utvikles i tilknytning til andre service- og industriprodukter. Studiet skal påvirke studentene til en innovativ og kreativ praksis, kombinert med en forståelse for at god organisering, prosjekt- og økonomistyring er nødvendig for å lykkes.

Studiet henvender seg til personer som ønsker en solid faglig bakgrunn for å gå inn i utviklings- og lederstillinger innen opplevelsesnæringene (reiseliv, kultur, sport, festivaler etc.), både innen prosjekter og permanente stillinger. Utdannelsen vil også være relevant i andre typer næringer som ønsker å knytte opplevelseselementer inn i sine produkter. I tillegg vil stillinger innen regional- og næringsutvikling i offentlig forvaltning være aktuelle.

Videre utdanning

Studiet vil kunne kvalifisere for opptak til Master i innovasjon og næringsutvikling ved HiL.

Emnemessig skal denne bacheloren ha stor grad av samkjøring med reiselivsstudiet, men studiene har helt ulike fokus. Opplevelser har alltid vært en del av reiselivet, men reiseliv som næring er noe langt mer enn opplevelser, noe som er sentralt for dette studiet.

Eksamensform

Se under det enkelte emne

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Gro Vasbotten 23.10.2009
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L