Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Årsstudium i kulturprosjektledelse (2010 - 2011)

Årsstudium i kulturprosjektledelse (2010 - 2011)


Fagområde
Ledelse, organisasjon og økonomi
Opplevelses,- reiselivs- og kulturfag
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
210654
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Vedlegg
application/pdf brosjyre kpl 2010.pdf 786,77 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Johan Fredrik Urnes

Årsstudiet i kulturprosjektledelse tilsvarer første studieår på Bachelor i kulturprosjektledelse. Allerede i første semester deltar du i utvikling og gjennomføring av praktiske prosjekter som stiller krav til kreativitet og organiseringsevne.

Studiet kan tas som en selvstendig enhet, men egner seg også godt for deg som har studert kulturfag fra før (f.eks. musikkvitenskap, teaterfag, osv) og som ønsker en påbygning som gjør deg i stand til å lede prosjekter innenfor spesialiseringsområdet ditt.

Det er ingen spesielle opptaksprosedyrer til Årsstudium i kulturprosjektledelse, slik tilfellet er for bachelorstudiet.Studiemodell aarsstudium i kulturprosjektledelse

Emneoversikt Årsstudium i kulturprosjektledelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
KPL1007/1 Prosjekt, organisering, marked 30 O 30  
KPL1008/1 Kultur, politikk og økonomi 30 O   30
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2010/2011
Studiestart
17.08.2010
Studiekostnader
Ingen
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring av kulturprosjekter.

Gjennom grunnkurs over et bredt faglig spekter (prosjektledelse, organisasjonsteori, kulturpolitikk og –teori, markedsføring og økonomi/budsjett/regnskap) får studentene kunnskap og innsikt i relevante sider ved det feltet de skal arbeide i. De får også praktisk erfaring i det å organisere og gjennomføre kulturarrangementer, i nært samarbeid med aktører i lokalt kultur- og samfunnsliv.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Fordypning/spesialisering

Ingen spesialisering

Forkunnskaper som kreves

Ingen

Yrkesmuligheter

Årsstudium i kulturprosjektledelse i kombinasjon med andre kulturfag gir grunnlag for å utvikle og lede kulturprosjekter slik som festivaler, teater- og kunstprosjekter. Gjennom studiet får studentene både praktisk og teoretisk erfaring som er direkte anvendbar i yrkeslivet.

Videre utdanning

Årsstudiet i kulturprosjektledelse kan inngå i ulike bacholorutdanninger enten innenfor kulturfag eller innen økonomi og ledelsesfag.

Anbefalte forkunnskaper

Praktisk erfaring fra kultursektoren

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet baserer seg på en kombinasjon av teori og praksis. Undervisningsformene varierer fra forelesninger og seminarer, workshops og gruppearbeid. Studentene forventes ikke bare til å trene opp analytiske emner i form av skriftlige arbeider, men også å legge fram stoff muntlig, skrive prosjektbeskrivelser og pitche disse. I løpet av studiet blir studentene også engasjert i praktisk arbeid med planlegging, gjennomføring og evaluering av kulturprosjekter, under veiledning.

Eksamensform

Det benyttes forskjellige eksamens- og evalueringsmåter. Se under hvert emne for detaljer.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 20.07.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L