Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Årsstudium i film- og fjernsynsvitenskap (2010 - 2011)

Årsstudium i film- og fjernsynsvitenskap (2010 - 2011)


Årsstudium i film- og fjernsynsvitenskap (2010 - 2011)
Fagområde
Film- og fjernsynsfag
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
210262
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Jan Anders Diesen

Årsstudiet i film- og fjernsynsvitenskap tilsvarer første studieår på Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap (se studiemodell). Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på Bachelor i Film- og fjernsynsvitenskap, søker samordna opptak. Studiet kan inngå i Bachelor i film-og fjernsynsvitenskap ved HiL

Studiet passer både for deg som er nysgjerrig på eventuelle videre studier innen dette området, eller for deg som ønsker å ta faget som et supplement til tidligere eller planlagt utdanning.


Dette er studiet for deg som ønsker å få grunnleggende teoretisk innsikt i film- og fjernsynsvitenskap. I løpet av året får du kjennskap til og forståelse av levende bilder og audiovisuelle uttrykk.

Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på Bachelor i Film- og fjernsynsvitenskap, søker samordna opptak. Det gis da fritak for første studieår.

Studiet kan også inngå som en del av en skreddersydd bachelorgrad i kombinasjon med f. eks. kunsthistorie, teatervitenskap, litteraturvitenskap, mediepedagogikk eller samfunnsvitenskapelige fag.


Studiemodell Aarsstudium i film- og fjernsynsvitenskap

Årsstudium i Film- og fjernsynsvitenskap

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
FFV1004/1 Filmhistorie 20 O 20  
FFV1002/1 Dokumentar 10 O 10  
FFV1003/2 Film- og fjernsynsanalyse 15 O   15
FFV1005/1 Fjernsyn 15 O   15
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2010/2011
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Studieprogrammet inneholder følgende emner i kronologisk rekkefølge: Filmhistorie (20 sp), Dokumentar (10 sp), Visuell analyse (15sp) og Fjernsynsgenre (15 sp). Til sammen utgjør emnene både en separat årsenhet i Film-og fjernsynsvitenskap og et obligatorisk første år for studenter på bachelor i Visuell Kultur. De ulike emnene er dermed basis for fordypningsemner som tilbys annet og tredje studieår.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Utdanningen kvalifiserer til yrkesområder der kjennskap til og forståelse av de levende bilder og audiovisuelle uttrykk er en viktig kompetanse, f eks. mediepedagogikk, kulturjournalistikk og arbeid innen kulturadministrasjon og praktisk medievirksomhet.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for videre studier innenfor Film- og fjernsynsvitenskap. Det kan også danne et faglig grunnlag for studier innen praktiske film- og fjernsynsutdanninger.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen kombinerer forelesninger, analyseseminar, skriftlig/muntlig veiledning, visning av filmer og fjernsynsprogram, ekskursjon (f.eks. IDFA Amsterdam) samt skriftlige gruppe-og individuelle oppgaver.

Eksamensform

Til avsluttende eksamen blir de ulike emnene vurdert på forskjellig måte. Se under det enkelte emne for detaljer.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Ane-Gunhild Amirnejad 14.12.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L