Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Årsstudium i reiseliv og turisme (2010 - 11)

Årsstudium i reiseliv og turisme (2010 - 11)


Fagområde
Ledelse, organisasjon og økonomi
Opplevelses,- reiselivs- og kulturfag
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kode
210754
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Terje Onshus

Studiet passer godt for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om reiselivsnæringen, og som vil ha innføring i attraksjons- og opplevelsesutvikling, markedsføring og prosjektledelse. Årsstudiet i reiseliv og turisme tilsvarer første studieår på bachelorutdanningen reiselivsledelse eller i bachelorutdanningen markedsføring og ledelse av turismeopplevelser. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på bachelorutdanningen reiselivsledelse eller i bachelorutdanningen markedsføring og ledelse av turismeopplevelser, søker samordna opptak. Det gis da fritak for første studieår.

Årsstudiet er en fin mulighet til å vurdere om reiselivs- og opplevelsesutdanningene er et riktig studievalg for deg. I tillegg oppnår du kompetanse på reiselivsfeltet og i markedsføring og ledelse. Du kan også søke om å få innpasset årsstudiet i andre bachelorutdanninger. Årsstudiet er også godt egnet for deg som har jobbet i næringen noen år og som ønsker mer formell kompetanse.Studiemodell Aarsstudium i reiseliv

Årsstudium i reiseliv og turisme: Emneoppbygging/struktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
RLT1001 Innføring i reiseliv 15 O 15  
RLT1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling 15 O 15  
OLA1004/1 Prosjektledelse 15 O   15
ØKA1013/2 Markedsføring O   7,5
ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode 0 O   7,5
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2010/2011
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

I løpet av studiet skal studentene gis en innføring i reiseliv og turisme som fagfelt. Dette inkluderer å lære det sentrale begrepsapparatet innen feltet, reiselivet som produksjonssystem, hovedtrekk i tilbud og etterspørsel, samt den gjensidige sammenhengen mellom reiselivet og det øvrige samfunnet samt historiske utviklingslinjer. Studentene får også en grunnleggende kunnskap innenfor fagene organisasjon og ledelse, sentrale samfunnsvitenskaplige metoder og forskningsteknikker, samt mikro- og makroøkonomiske problemstillinger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/ godkjent realkompetanse

Yrkesmuligheter

Årssstudiet er egnet både for de som har arbeidserfaring fra bransjen og som ønsker en teoretisk etterutdanning. Studiet kan være en påbygning for andre grunnutdannelser, for eksempel innen økonomi, kulturfag, friluftsliv, idrett m.m

Undervisnings- og læringsmetode

Gjennom semesteret vil undervisningen variere mellom forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og gruppeveiledning. Det gjennomføres en obligatorisk ekskusjon i løpet av høstsemesteret.

Eksamensform

Emnene har forskjellige eksamensformer. Se det enkelte emne for detaljer.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Berit Kletthagen 29.01.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L