Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i flerkameraproduksjon (2010 - 2013)

Bachelor i flerkameraproduksjon (2010 - 2013)


Bachelor i flerkameraproduksjon (2010 - 2013)
Fagområde
Film- og fjernsynsfag
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
210264
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Jan Rudi Johansen

Det treårige studiet i flerkameraproduksjon utdanner flerkameraproducere / -regissører og flerkamerateknikere.

Flerkameraproduksjon er vanlig i dagens fjernsyn, men benyttes også i økende grad i storskjermproduksjoner, dvd-produksjoner og streaming på internett. Produksjonsformen er i stadig utvikling, ofte drevet av tekniske nyvinninger, men også ved at det utvikles nye programkonsepter og nye måter å underholde og fortelle historiene på.

Studentene gjennomfører produksjoner i ulike sjangere, mange av dem i samarbeid med bachelorstudentene i produksjons- og prosjektledelse for fjernsyn. Sammen med tilhørende teori gir dette studentene bred kompetanse innen flerkameraproduksjon. Det undervises også i ferdigheter og teori relevant for fjernsynsproduksjon, som fjernsynshistorie, enkameraproduksjon, HMS og lover/regler.

Bachelor i flerkameraproduksjon kvalifiserer til arbeid på profesjonelt nivå i tv- og produksjonsselskaper.

Videre studier
Fullført Bachelor i flerkameraproduksjon kvalifiserer for å søke opptak til studier på mastergradsnivå.

Særskilt søknad
Det tas opp 3 studenter til regi/producer og 12 studenter til teknikkutdanningen. I den særskilte søknaden må du skrive om du søker til producer/regi og/eller teknikkutdanningen. Søkere må tydelig angi hvilken spesialisering de søker seg til.

I tillegg til søknaden til Samordna opptak må søkerne innen 15. april sende følgende til Høgskolen i Lillehammer v/Opptakskontoret, Postboks 952, 2604 Lillehammer, i 4 - fire - eksemplarer:

  1. En fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
  2. Vitnemål og attester
  3. Et essay på 1-2 maskinskrevne sider.
    I essayet skal du skrive om deg selv - bakgrunn og interesser, hvilke forventinger du har til utdanningen, hvorfor du egner deg til denne utdanningen og hvilke mål/forventninger du har for tiden etter fullført utdanning. Du må også angi hvilken spesialisering du søker deg til, regi og/eller teknikk.
  4. Passbilde

CV og essay danner grunnlag for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Søkerne må selv dekke utgifter til reise og opphold i Lillehammer
forbindelse med intervjuet.

Kvinner er underrepresentert i fagfunksjoner som utdanningen kvalifiserer for, og oppfordres derfor spesielt til å søke.Studiemodell Bachelor i flerkameraproduksjon

Bachelor i flerkameraproduksjon: Struktur/emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
FLE1001 Innføring i fjernsynsproduksjon 15 O 15          
FLE1002 Innføring i flerkameraproduksjon 15 O 15          
FLE1003 Flerkameraproduksjon I 30 O   30        
FLE2001 Flerkameraproduksjon II 30 O     30      
FLE2002 Flerkameraproduksjon III 30 O       30    
FLE2003 Flerkameraproduksjon IV 30 O         30  
FLE2004 Bachelorprosjekt i flerkameraproduksjon 30 O           30
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2013
Studiestart
17.08.2010
Studiekostnader
Semesteravgift. Studentene må i tillegg regne med å dekke egne utgifter i forbindelse med produksjoner.
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Etter avsluttet utdanning skal kandidatene fra Bachelor i flerkameraproduksjon kunne utføre alle grunnleggende tekniske oppgaver ved en- og flerkameraproduksjoner på en profesjonell måte.

Utdanningen sikter mot det brede spekter av fjernsynssjanger som aktualitets- og dokumentarprogrammer, magasin- og underholdningsprogrammer. Grundig kunnskap om fjernsynsmediet forutsetter kjennskap til alle uttrykksformer både de som er genuint utviklet av fjernsynsmediet og de som er adaptert fra andre, beslektede medier som film, radio og teater.

Yrkesmuligheter

Utdanningen kvalifiserer for ulike yrkesfunksjoner innen fjernsyn, video og lydstudio som f.eks. foto- eller lydansvarlig ved en- og flerkameraproduksjoner, redigerer, tekniske oppgaver ved flerkameraproduksjoner.

Videre utdanning

Bachelorgrad i fjernsynsteknikk kvalifiserer for videre studier på mastergradsnivå. Høgskolen har utarbeidet plan for eget mastergradsstudium i kommunikasjon med vekt på film og fjernsyn og har fremmet søknad om godkjenning av studiet.

Anbefalte forkunnskaper

Arbeid som fjernsynstekniker stiller store krav til hørsel og godt fargesyn. Søkere bør derfor ta en grundig test av hørsel og syn, da det ofte kreves slike tester ved ansettelser senere.

Undervisnings- og læringsmetode

Utdanningen er basert på et samspill mellom teori og praksis. Studentene får undervisning både i form av forelesninger, seminarer og gruppevis og individuell veiledning. Studentene gjennomfører en rekke produksjoner underveis i studiet, både en- og flerkameraproduksjoner. Produksjonene lages i nært samarbeid med studentene fra Fjernsynsregi. Studentene må regne med en del obligatorisk aktivitet utover vanlig arbeidstid.

Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen. All undervisningsaktivitet i forbindelse med produksjoner er obligatorisk.

Spesielle reglement/lover

Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen og gjennomfører alle teoretiske og praktiske øvelser. Studentene undertegner ved studiestart en erklæring vedrørende rettigheter til studentproduksjonene. Det forutsettes at de også følger "kjørereglene" for bl.a. sikkerhet, bruk av utstyr og lokaler som er utarbeidet av fagmiljøet.

Alle produksjoner og all undervisning som er knyttet til disse, er obligatoriske. Den fagansvarlige lærer kan gi dispensasjon for fravær av en dags varighet. Fravær utover dette kan kun innvilges etter søknad til fagmiljøet. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle produksjoner er levert innen fristene som er satt for disse.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Gro Vasbotten 16.03.2012
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L