Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i produksjons- og prosjektledelse (2010 - 2013)

Bachelor i produksjons- og prosjektledelse (2010 - 2013)


Fagområde
Film- og fjernsynsfag
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
210534
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Ola Dahl

Dette treårige studiet utdanner produksjons- og prosjektledere til ledelsesoppgaver i dokumentarfilm- og flerkameraproduksjoner.

Utdanningen er praktisk-teoretisk. I studiets første del får studentene en grundig innføring i ledelsesfunksjoner både i dokumentarfilm- og flerkameraproduksjoner. Mot slutten av studiet velger de å konsentrere seg om ledelsesoppgaver enten i flerkamera eller dokumentar.

Studentene vil møte gode og engasjerte lærere og gjestelærere med bred erfaring fra bransjen. Studentene skal sette seg inn i et variert lærestoff, og inngå i produksjonsteam i dokumentar- og flerkameraproduksjoner.

Videre studier
Bachelor i produksjons- og prosjektledelse kvalifiserer for å søke opptak til studier på mastergradsnivå.

Særskilt søknad
I tillegg til søknaden til Samordna opptak må søkerne innen 15. april sende følgende til Høgskolen i Lillehammer v/Opptakskontoret, Postboks 952, 2604 Lillehammer, i 4 - fire - eksemplarer:

  1. En fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
  2. Vitnemål og attester
  3. Et essay på 1-2 maskinskrevne sider. I essayet skal du skrive om deg selv - bakgrunn og interesser, hvilke forventinger du har til utdanningen, hvorfor du egner deg til denne utdanningen og hvilke mål/forventninger du har for tiden etter fullført utdanning.
  4. Passbilde

CV og essay danner grunnlag for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. Søkerne må selv dekke utgifter til reise og opphold i Lillehammer forbindelse med intervjuet.

Kvinner er underrepresentert i fagfunksjoner som utdanningen kvalifiserer for, og oppfordres derfor spesielt til å søke.Studiemodell Bachelor i produksjons- og prosjektledelse

Bachelor Produksjons- og prosjektledelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
PFJ1001 Produksjonsledelse I 30 O 30          
PFJ1002 Produksjonsledelse II 30 O   30        
PFJ2004 Produksjonsledelse III 30 O     30      
PFJ2005 Produksjonsledelse IV 30 O       30    
PFJ2006 Prosjektledelse for TV og film 30 O         30  
PFJ2007 Bachelorprosjekt - produksjon- og
prosjektledelse
30 O           30
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2013
Studiestart
17.08.2010
Studiekostnader
Semesteravgift.
Studiested

Lillehammer

Spesielle reglement/lover

Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen og gjennomfører alle teoretiske og praktiske øvelser. Studentene undertegner ved studiestart en erklæring vedrørende rettigheter til studentproduksjonene. Det forutsettes at de også følger "kjørereglene" for bl.a. sikkerhet, bruk av utstyr og lokaler som er utarbeidet av fagmiljøet.

Alle produksjoner og all undervisning som er knyttet til disse, er obligatoriske. Den fagansvarlige lærer kan gi dispensasjon for fravær av en dags varighet. Fravær utover dette kan kun innvilges etter søknad til fagmiljøet. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle produksjoner er levert innen fristene som er satt for disse.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 20.07.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L