Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Farmakologi for ambulansepersonell

Farmakologi for ambulansepersonell


Fagområde
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
1545
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
5
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

annelise.eng-overmo@hil.no


Grunnleggende teorikunnskap i legemiddellære/farmakologi er en forutsetning for å kunne gi riktig pasientbehandling. Kunnskaper om legemidlers virkningsmekanismer (farmakodynamikk) og effekter er viktig for forståelsen av hvorfor og hvordan legemidler virker i kroppen. Kunnskaper om hvordan kroppen vår håndterer legemidler (farmakokinetikk) er viktige forutsetninger for å velge riktig legemiddelform, dose og hvor ofte det er nødvendig å gi et legemiddel for å oppnå optimal effekt. Denne kunnskapen er også viktig for å forstå hvorfor bivirkninger oppstår og hvordan samtidig inntak av flere legemidler kan påvirke utfallet av den samlede behandlingen.

Samlingsdatoene er: onsdag 19. oktober, torsdag 20. oktober og fredag 21. oktober 2011.

Ekamen gjennoføres i Oslo, tirsdag 17. januar 2012.

For mer detaljer se emnebeskrivelse


Emnebeskrivelse - Farmakologi for ambulansepersonell

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H)
1PAR07/2 Emne 3b: Farmakologi for
ambulansepersonell
5 O  
Sum: 5
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
19.10.11 - 17.01.12
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
19.10.2011
Studiekostnader
Deltakeravgiften er kr 5.500,- og i tillegg kommer semesteravgiften
Studiested

Høgskolen i Lillehammer

Opptakskrav

For å kunne bli tatt opp kreves det at man har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse, og i tillegg være autorisert faglært ambulansepersonell.

Undervisnings- og læringsmetode

Samlingen er 3-5. november

Eksamensform

Eksamen gjennomføres 17. januar 2012. For mer om eksamen se emnebeskrivelse.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Line Heitman Kristiansen 05.05.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L