Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Kompetent 1(lederutvikling for overnattings- og serveringspersonell)

Kompetent 1(lederutvikling for overnattings- og serveringspersonell)


Fagområde
Opplevelses,- reiselivs- og kulturfag
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kode
551852
Opptak
Kurssøknad
Antall studiepoeng
10
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Christian Krogh, eller Senter for livslang læring v/Kristin Larsen - telefon: +47 61 28 82 03


SØKBART: NEI 

KOMPETENT 1

Kompetent er et kurstilbud for dagens og fremtidens ledere og mellomledere i overnattings- og serveringsnæringen. Kompetent 1 er grunnkursmodulen av i alt hittil 2 kursserier, utviklet av NHO Reiseliv i samarbeid med Norsk Hotellhøyskole, Universitetet i Stavanger. Kurset er delt opp i 5 moduler med 5 samlinger a 2 dager. Målet med å tilby kompetent 1, er å heve kompetansen hos ledere/mellomledere i overnattings- og serveringsbedrifter gjennom å tilby et praksisnært kurstilbud, utviklet i samarbeid med bransjen. Videre er det et mål at økt kompetanse skal føre til økt yrkesstolthet og bransjelojalitet.

Læringsmål/læringsutbytte for studiet:

Når kurset er gjennomført skal kursdeltakeren

  • kjenne til hvordan man kan mestre lederrollen
  • forstå hva som fører til lønnsomhet/ikke lønnsomhet og lære hvordan lønnsomhet overvåkes/økes
  • lære å ansette, utvikle og beholde dyktige medarbeidere
  • forstå viktigheten av å bli oppfattet som en seriøs bedrift (ansatt/gjest) og lære å gjennomføre kvalitetssikring
  • lære å legge til rette for økt salg og bedre service

Studiesamlinger 2011:
15.-16. februar, 15.-16. mars, 29.-30. mars, 12.-13. april og 3.-4. mai
Eksamen: Dato kommer

(Studiet lyses ut med forbehold om endelig godkjenning. Det kan komme mindre justeringer av studieplanen)

Studiet er avlyst pga for få søkere!


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
Et semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiekostnader
Kurset koster kr. 14.600,- per deltaker
Tillegg for eksamen: kr. 2.845,- + semesteravgift (pt. kr. 661,-).
(Minimum 25 personer før igangsetting)
Studiested

Høgskolen i Lillehammer

Faglig innhold

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning (E):

Studiet er delt opp i 5 moduler:

1) Jeg – en leder

Denne modulen gir en bevisstgjøring på det å være leder og tar bl.a. opp lederrollen versus vennskapsrollen og kollegarollen. Videre gjennomgås bl.a. ulike kommunikasjonsmodeller, hva karakteriserer et godt arbeidsmiljø og motivering og utvikling av medarbeidere.

2) Vi ligger under budsjett

Denne modulen handler om økonomi, og skal gi deltakerne forståelse for hva som fører til bedre lønnsomhet. Det gis praktisk innføring i regnskapsforståelse og bruk av regnskapsrapporter. Modulen forklarer en del økonomiske begreper og viser en del teknikker. Konsekvensvurdering av beslutninger, og påvirkningsmuligheter når det gjelder inntekter og kostnader står også sentralt. Vi kommer også inn på en del av de viktige nøkkeltallene i bransjen.

3) Fra ansettelse til oppsigelse

Denne modulen inkluderer mer økonomi (en dag): Mer om kalkyler, analyse av regnskapsrapporter og en kort innføring i budsjetteringens mysterier. Den andre dagen i denne modulen gis det innføring i praktisk bruk av lovverk og regler i arbeidslivet:Hovedregler for ansettelse, arbeidskontrakter, kjenne til hvordan oppsigelser/permitteringer gjennomføres riktig, personalkonflikter, røykelov, serveringslov, alkohollov etc.

4) Trygg drift

Denne modulen skal øke forståelsen for kvalitetssikring, kontroll og HMS. Den skal gi praktiske verktøy for å skape en seriøs og trygg bedrift med fokus på bedre organisering og systemtenkning.

5) Fullt hus

Modulen er knyttet opp mot vertskapsrollen og gir enkle verktøy for salg og markedsføring, aktivitetsplaner, kundebehandling og klagebehandling. Her gjennomgås bl.a. viktigheten av å tilby et gjenkjennelig og forventet produkt, servicebegreper og serviceledelse, verdien av mersalg, kundesyn og kundebehandling etc.

Kurset planlegges gjennomført i perioden september – desember 2010.

Opptakskrav

For deltakere som ikke tar eksamen, er det ingen krav til formell kompetanse annet enn bransjeerfaring. For deltakere som ønsker å ta eksamen (10 sp) kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Målgruppen for ”Kompetent 1” er ledere og mellomledere i overnattings- og serveringsbransjen (også potensielle ledere og mellomledere)

Deltakelse på ”Kompetent 1” gir to studiemuligheter for deltakerne:

  1. Kursbevis. Deltakerne som gjennomgår kurset (med min 75% tilstedeværelse) får kursbevis. Krever ingen forkunnskaper, kun bransjeerfaring.
  2. Eksamen. Deltakerne kan også velge å ta eksamen og derved oppnå 10 studiepoeng. Krever generell studiekompetanse (3 årig videregående skole) eller realkompetanse (min. 25 år i eksamensåret samt 5 års relevant erfaring.)
Videre utdanning

Bestått eksamen i Kompetent 1 kan gi fritak for valgemne i Bachelor i reiselivsledelse eller Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser etter søknad.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen foregår samlingsbasert som forelesninger på Høgskolen.

Kompetent går over 10 dager (5 samlinger a 2 dager) + eksamen og vil være ferdig ila 2010

Alle moduler er lagt opp samlingsbasert med forelesninger, med 3 innleveringsoppgaver i mellom samlingene. For de som ikke ønsker å ta eksamen er innleveringene frivillig men for dem som ønsker å ta eksamen er disse innleveringene obligatoriske. Hjemmeoppgavene løses med basis i egen bedrift. Det gis ikke karakter på innleveringsoppgavene, kun godkjennt eller ikke godkjennt

Eksamensform

Arbeidskrav

Det gis 3 hjemmeoppgaver mellom samlingene (modulene). For de som ønsker å ta eksamen er hjemmeoppgavene obligatoriske. Hjemmeoppgavene vurderes med godkjent eller ikke godkjent.

Eksamen

Eksamen er frivillig. Eksamen er innlevering av en prosjektoppgave. Det vil bli gitt innføring i prosjektoppgaveskriving og veiledning fra Høgskolen i Lillehammer i forbindelse med prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven vurderes med karakteren A-F

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Marianne Sveen 04.11.2013
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L