Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Kunstfilosofi og estetikk

Kunstfilosofi og estetikk


Fagområde
Avdeling
Kode
1026
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Studiet omhandler kunstens og estetikkens vesen, samt filmens- og populærkulturens filosofi, fra en filosofisk synsvinkel. Det legges vekt på diskusjon av noen sentrale temaer innenfor faget. Det dreier seg om følgende temaer: "hva er kunst?", "finnes det objektive målestokker for god/dårlig kunst?", ”hvordan forholder kunsten seg til moral og samfunn?”, ”hva kan filosofien fortelle oss om den populære kulturne, ”hva kan filosofien fortelle oss om film?”

For mer se emnebeskrivelse


Emnebeskrivelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H)
KUN1001 Kunstfilosofi og estetikk 15 O  
Sum: 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 semster
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Josef Tandsether 14.12.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L