Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Lesing og skriving - utvikling og vansker (Betalingsstudium vår 2011)

Lesing og skriving - utvikling og vansker (Betalingsstudium vår 2011)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
1561
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Egil Støfring


Språkforsinkelser og språkvansker

 • Forutsettes kunnskap om forsinket språkutvikling
 • Forutsettes kunnskap om hva som kjennetegner spesifikke språkvansker
 • Kunnskap om at lese- skrivevansker er en følgetilstand av spesifikke språkvansker

Grunnleggende kunnskap om:

 • Bruk av screeningsprøver som:
  • Ordkjedetesten
 • Grunnleggende prinsipper ved dynamisk/individuell kartlegging, som:
  • IL-basis/ Arbeidsprøven
  • Tiltak for lese/skrive-vansker, læringsstrategier for tilpasset opplæring.
  • Bruk av IKT

Utprøving av kartleggingsverktøy

 • Utprøving av kartleggingsverktøyene i forhold til en eller flere elever
 • Ferdigstille rapport med fokus på:
  • planlegging av tiltak
  • gjennomføring av tiltak
  • evaluering av tiltak

Sammenheng mellom språkkartlegging og kartlegging av lese-skrivevansker.

 • Grunnleggende kunnskap om språk- og leseutvikling.
 • Kunnskap om språk- og lesevansker.
 • Kunnskap om forekomst av komorbiditet
 • Kunnskap om følgevansker til språk- og lesevansker.
 • Kunnskap om og ferdigheter i tiltaksplanlegging og gjennomføring av tiltak
 • Test – og kartleggingskompetanse.
 • Evalueringskompetanse.
 • Planleggingskompetanse.
 • Teoretisk kompetanse innen området språk- og lesevansker basert på internasjonal litteratur.

Prosedyrekompetanse

Språkforsinkelser og språkvansker

· Forutsettes kunnskap om forsinket språkutvikling

· Forutsettes kunnskap om hva som kjennetegner spesifikke språkvansker

· Kunnskap om at lese- skrivevansker er en følgetilstand av spesifikke språkvansker

Grunnleggende kunnskap om:

· Bruk av screeningsprøver som:

o Ordkjedetesten

· Grunnleggende prinsipper ved dynamisk/individuell kartlegging, som:

o IL-basis/ Arbeidsprøven

o Tiltak for lese/skrive-vansker, læringsstrategier for tilpasset opplæring.

o Bruk av IKT

Utprøving av kartleggingsverktøy

· Utprøving av kartleggingsverktøyene i forhold til en eller flere elever

· Ferdigstille rapport med fokus på:

o planlegging av tiltak

o gjennomføring av tiltak

o evaluering av tiltak

Sammenheng mellom språkkartlegging og kartlegging av lese-skrivevansker.

Læringsmål

 • Grunnleggende kunnskap om språk- og leseutvikling.
 • Kunnskap om språk- og lesevansker.
 • Kunnskap om forekomst av komorbiditet
 • Kunnskap om følgevansker til språk- og lesevansker.
 • Kunnskap om og ferdigheter i tiltaksplanlegging og gjennomføring av tiltak
 • Test – og kartleggingskompetanse.
 • Evalueringskompetanse.
 • Planleggingskompetanse.
 • Teoretisk kompetanse innen området språk- og lesevansker basert på internasjonal litteratur.
 • Prosedyrekompetanse

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
04.01.2011
Studiekostnader
Studieavgift på kr. 15.000. I tillegg kommer kostnader til pensumlitteratur. Det må også påregnes kostnader til reise og opphold til samlingene.
Studiested

Høgskolen i Lillehammer

Opptakskrav

For opptak må en ha gjennomført og bestått ”Språk og kommunikasjon – utvikling og vansker”. Gammelt mellomfag fra ISP kan vurderes dersom pensumet er bortimot det samme som i Språk og kommunikasjon.

Forkunnskaper som kreves

Må kunne lese engelsk faglitteratur.

Undervisnings- og læringsmetode

Gjennomføring/omfang:

 • Innføringssamling, etter middag, 4 timer
 • Tre samlinger over 2 dager på 6 timer.

Formidlingsmetode:

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Kasusdrøfting
 • Evaluering av kartleggingsutprøving.

Krav til egenaktivitet:

 • Det forutsettes egenaktivitet mellom samlingene:

- Testing og kartlegging

- Ferdigstillelse av rapport

- Beskrivelse av mulige tiltak.

Emnets høye spesialiseringsgrad og konsentrasjon av undervisningen forutsetter obligatorisk frammøte til all undervisning.

Eksamensform

Arbeidskrav:

 • Utprøving av kartleggingsmateriell.
 • Utarbeide rapport etter utprøving av kartleggingsverktøy i relasjon til elever.
 • Delta i oppsatt veiledning i emnet

Eksamen

Essay på inntil 15. sider, Innleveres ved avslutning av emnet. Essayet skal inneholde:

 • Teoretisk del.
 • Test/kartleggingsdel.
 • Tiltaksdel.
 • Drøftingsdel
 • Skriftlig prøve

Karakterregel: A-F

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Josef Tandsether 14.12.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L