Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Nasjonal Paramedicutdanning - Påbygningsstudium (Kull 1 vår - høst 2010)

Nasjonal Paramedicutdanning - Påbygningsstudium (Kull 1 vår - høst 2010)


Nasjonal Paramedicutdanning - Påbygningsstudium (Kull 1 vår - høst 2010)
Fagområde
Helse- og sosialfag
Avdeling
Avdeling for helse- og sosialfag
Kode
1563
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder: Øyvind Nøhr - tlf.: 61 28 80 89 - e-post: Oyvind.Nohr@hil.no .
Administrativ ansvarlig: Line Kristiansen - tlf. 61 28 81 37 e-post: line.kristiansen@hil.no
Studenttorget ved Høgskolen i Lillehammer: tlf. 61 28 81 02 - e-post: studenttorg@hil.no .


Nasjonal Paramedic-utdanning er en videreutdanning for faglært ambulansepersonell og tilbys i nært samarbeid med Ullevål Universitetssykehus. Høgskolen i Lillehammer kan nå tilby en påbygning for de som har fullført Nasjonal Paramedic-utdanning.

Mål for utdanningen

Hensikten med påbygningsstudiet er å utdanne studenter som er tilført spesialiserte kunnskaper innen yrket.

En høgskoleutdannet ambulansepersonell skal ha grunnleggende kunnskaper om de elementer som er viktige for å sikre en god prehospital akuttmedisinsk beredskap. Undervisningen skal gi grunnlag for å kunne delta aktivt i bedreskapsplanlegging og kunne foreta faglige vurderinger av beredskapsplaner. Påbygningen skal gi innsikt i samspillet mellom strategisk, taktisk og operativt nivå. Ved fullført studie skal studenten kunne være med å utvikle faget Prehospitalt medisinsk arbeid på to måter: For det første og i hovedsak, som veileder for ambulansepersonell eller lignende målgruppe – og for det andre, som formidler av faget til aktuelle målgrupper i organisasjonen.

Besøk studiets nettsted


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 år
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiestart
23.03.2011
Studiekostnader
Studieavgiften er kr 11.000,- pr emne.

Semesteravgiften er på ca 750,- pr. semester. Utgifter knyttet til litteratur, reise og opphold i forbindelse med samlinger kommer i tillegg.
Faglig innhold

Påbygningsstudiet er på 30 studiepoeng og er sammensatt av tre emner à 10 studiepoeng:

 • Emne 1: Ambulanseoperative emner
 • Emne 2: Organisering og ledelse av helsetjenestens innsats på større skadested
 • Emne 3: Formidling og veiledning

Studenten skal ved endt utdanning ha kunnskap om bl.a:

 • Oppbygging av prehospital akuttmedisinsk beredskap
 • Prinsipper for beredskapsplanlegging
 • Samvirke mellom strategisk, taktisk og operativt nivå under større ulykker / katastrofer.
 • Prinsipper for operativ ledelse på skadested.
 • Lederrollen, lederatferd,
 • Situasjonsbestemt og funksjonsrettet ledelse
 • De andre nødetatene – Deres taktisk ledelse på skadestedet
 • Taktisk ledelse av helsevesenets innsats på større skadested
 • Stress og stressmestring
 • Redningstjenestens oppbygning
 • Grunnleggende prinsipper for operativ ledelse
 • Team og teamarbeid
 • Rollen som leder ambulanse
 • Prinsipper for triage ved ”små” og ”store” ulykker.
 • Etablering av evakueringsakser
 • Operativ sikkerhet under utførelse av ambulanseoppdrag
 • Skarpe oppdrag og truende situasjoner
 • Farlig gods problematikk – Redningsarbeid ved ulykker med farlige stoffer.
 • ha kunnskap om tradisjoner og teoretiske referanserammer i faglig veiledning
 • kunne gjennomføre gruppeveiledning på en faglig og etisk forsvarlig måte, og slik legge til rette for at den veiledede kan utvikle både et personlig og helhetlig organisatorisk perspektiv på sin praksis
 • lære å videreutvikle egen rolle som veileder på en selvreflekterende måte
 • ha utviklet et personlig og bevisst forhold til skriftlig formidling i en faglig kontekst
 • ha kjennskap til hvordan formidle fagfeltets innhold som metode
Opptakskrav

Søkeren må ha fullført Nasjonal Paramedic utdanning årsenhet på 60 studiepoeng ved HiL, Betanien Diakonale Høgskole, Høgskolen i Sør-Trøndelag eller Universitetet i Tromsø.
Søknadsfristen er 1. november 2010 for studiet som starter våren 2011. De som blir tatt opp vil få beskjed om dette januar 2011.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet tilbys med samlinger (2 samlinger à 3 dager pr emne) samt veiledning ved hjelp av det nettbaserte læringssystemet Fronter. Mellom samlingene får studentene arbeidskrav som skal løses i grupper eller individuelt.

Det er 80% obligatorisk oppmøte på emnene. Ved fravær utover 20% vil studentene ikke kunne gå opp til eksamen.

Det tas forbehold om at det melder seg tilstrekkelig antall søkere for oppstart av studiet.

Samlingsdatoer for kull 1 (2010-2011):

Emne 1:
1. samling: 24. - 26. mars 2010
2. samling: 19. - 21. mai 2010
Eksamen: 21. - 22. juni 2010

Emne 2:
1. samling: 8. - 10. september 2010
2. samling: 3. - 5. november 2010
Eksamen: 16. - 17. desember 2010

Emne 3:
1. samling: 26. - 28. januar 2011
2. samling: 9. - 11. mars 2011
Eksamen: innlevering 8. april 2011.

Det tas forbehold om endringer av datoer.

Samlingsdatoer for kull 2 vil bli tilgjengelig fra høsten 2010.

Eksamensform

Emnene har har individuell hjemmeeksamen som eksamensform.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Josef Tandsether 14.12.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L