Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Spansk kultur fra den spansktalende verden

Spansk kultur fra den spansktalende verden


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Senter for livslang læring
Kode
1567
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
7,5
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Per Eriksson eller, tlf. 61 28 83 52


Studiet skal øke studentenes forståelse for og innsikt i utvalgte emner innen spansk politikk, historie og samfunnsliv. I arbeidet med tekster, forelesninger, arbeidskrav og praktisk språkbruk skal studentene også utvide sine kunnskaper i det spanske språk.

Parallelt med utvikling av språklig kompetanse vil studentene gjennom studiet bli utfordret på problemstillinger hentet fra egen hverdag. Studiet søker å utvikle studentenes refleksjon over egen læringsprosess og fagets innhold, og slik spesielt for lærerne, utvikle forståelse for elevenes læringsprosesser i faget. Studentene skal jobbe med arbeidskrav mellom samlingene. Arbeidskravene skal godkjennes av fagansvarlig før det er mulig å gå opp til eksamen.


VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
Et semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2010/2011
Studiekostnader
Studieavgiften er kr 6.500,- (pensumlitteratur kommer i tillegg). Semesteravgiften er kr 715,- (med forbehold om endringer da kopinoravgiften ennå ikke er fastlagt).
Studiested

HiL

Faglig innhold

Emnet er et av tre emner i studiet 'Historie, litteratur og kultur fra den spansktalende verden' på 30 sp. For tiden foreligger det ingen planer om å tilby resterende to emner.

Opptakskrav

Minimum 30 studiepoeng i spansk tilsvarende B2-nivå.

Søknad skjer gjennom søknad på lokalt opptak (link til lokalt opptak) ved HiL innen fristen 15. juni. Kopi (rett kopi) av dokumentasjon sendes samtidig til Høgskolen i Lillehammer, v/Opptakskontoret, Postgboks 952, 2604 Lillehammer merket 'Søknad spansk kultur'.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger/samlinger, oppgaver/prosjektarbeid, veiledning.

Eksamensform

Arbeidskrav: Skriftlige og muntlige oppgaver som leveres i Fronter

Eksamensform: Skriftlig individuell hjemmeeksamen med utgangspunkt i studiets pensum – vekter 7,5 studiepoeng

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Hans Josef Tandsether 14.12.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L