Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > Pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling - forståelse og tiltakskompetanse (Våren 2014)

Pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling - forståelse og tiltakskompetanse (Våren 2014)


Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
15
Grad/ kompetanse
Videreutdanning
Opptak
Kurssøknad
Kode
55299
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2013
Kontaktinformasjon

Studieadministrative spørsmål:

Line Kristiansen
Senter for livslang læring
Tlf. 61 28 81 37

Tidligere års studieplaner
2014/2016
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Kurset har planlagt oppstart januar 2014.
Søknadsfrist: 1. november 2013, studiet er søkbart nå.

Pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling - forståelse og tiltakskompetanse
er et nasjonalt opplæringsprogram innen forebyggging og behandling.

Målgruppen er lærere og rådgivere i skolen, ansatte i helse- og sosialsektoren, bedriftshelsetjenesten, politiet, kriminalomsorgen, frivillige, private organisasjoner og andre interesserte.

Kurset er nettstøttet og går over 12 uker med to faglige samlinger à 2 dager og kan avsluttes med en prosjektoppgave som eksamen for de som fyller opptakskravet (3 årig høgskoleutdanning). Bestått eksamen gir 15 studiepoeng og kan inngå i en mastergrad.

Info om studiet, samlingsdatoer, søknad samt øvrig informasjon: www.spilleproblematikk.no Pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling - forståelse og tiltakskompetanse (Våren 2014)

Se hele studieplanen..

Heltid/ deltid
Deltid
Grad/ kompetanse
Videreutdanning
Kull
2013
Kontaktinformasjon

Studieadministrative spørsmål:

Line Kristiansen
Senter for livslang læring
Tlf. 61 28 81 37

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet gjennomføres med to samlinger à 2 dager.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere for oppstart av studiet. 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L