Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok

2017/18 Studiehåndbok

Denne studiehåndboka viser HiLs studieportefølje for studieåret 2017/2018. (Under arbeid)

Bilde beskrivelser: Heltid/deltid Heltid/ deltid  Deltid Deltid  Heltid Heltid  Studiepoeng Antall studiepoeng 
Bachelor
Årsstudium
Master
Etter- og videreutdanning
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L