Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II

Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II

Studielengde
1 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
15
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
1102
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2017
Kontaktinformasjon

Studenttorget@hil.no

tlf. 61 28 81 02

Tidligere års studieplaner
2013/2014
2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II ser nærmere på premisser knyttet til foreldresamarbeid, systemrettet rådgivning og tverrfaglig samarbeid i veiledning og rådgivning i pedagogiske virksomheter. Kurset legger særlig vekt på hvordan man som veileder og rådgiver skal inngå i et profesjonelt felleskap med formål å legge til rette for barn og unges deltakelse, kompetanseutvikling og oppvekstforhold.Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Detaljert emnebeskrivelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
PED1007/1 Rådgivning og veiledning i pedagogiske
virksomheter II
15 O   15
Sum: 0 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L