Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Tverrfaglig veiledning

Tverrfaglig veiledning

Studielengde
2 år
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
60
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Kode
9999
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2016/2018
Kontaktinformasjon

Anne Marie Aubert, HiL

Bjarne Strøm, NTNU i Gjøvik

Tidligere års studieplaner
2013/2015
2015/2017
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Videreutdanning i tverrfaglig veiledning 60 stp. er et samarbeid mellom NTNU i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer.

Studiet har som utgangspunkt at veiledning er nært knyttet til yrkeshverdagens praksisvirkelighet og erfaring. Praksis skal være gjenstand for refleksjon og utvikling både på individ, gruppe og organisasjonsnivå. En vesentlig grunntanke ved studiet er at læring er en uavsluttet livslang prosess. Som utdannede veiledere skal studentene ha kompetanse i å kunne lede, strukturere og legge til rette for virksomme læreprosesser på individ, gruppe og organisasjonsnivå.

Studiet er et deltidsstudium på 60 studiepoeng over to år. Studiet har samling på en fast ukedag. Ca. én gang pr. måned har studentene studiedag hvor det arbeides med ulike oppgaver og arbeidskrav. Det er ca. 25 samlingsdager i løpet av studieåret. Normert studietid er 2 år, med en forventet studieinnsats i gjennomsnitt ca. 20 timer pr. uke. Det er obligatoriske samlingsdager – noe som innebærer 80% frammøte for å kunne ta eksamen.

Oppstart for emne 1 og 3 er månedskiftet august/september. For emne 2 og 4 er oppstart i januar. Emne 1 og 2 er lokalisert til NTNU i Gjøvik, emne 3 og 4 på Høgskolen i Lillehammer. Fagmiljø fra begge høgskoler er involvert i alle emner.

Opptakskrav:

3 årig utdanning fra høgskole eller universitet (bachelor utdanning), og minst 2 års relevant yrkespraksis. Søkere med annen aktuell utdanning/erfaringsbakgrunn vil kunne bli vurdert for opptak etter individuell vurdering(Vi gjør oppmerksom på at en må ha generell studiekompetanse for å bli vurdert som søker). 

OPPTAK SKJER GJENNOM NTNU I GJØVIK

Mer om studiet finnes herSe hele studieplanen..

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L