Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier

Bachelorgraden oppnås normalt etter tre års studier og gir 180 studiepoeng. Første studieår består av grunnleggende emner som gir deg en innføring i faget. I andre og tredje studieår tilbys emner som gir deg ytterligere innføring og faglig fordypning. Studiene avsluttes som regel med en bacheloroppgave. HiL tilbyr følgende bachelorstudier:

 
   

 

 

Et årsstudium gir deg grunnleggende innsikt i et fagfelt. Du oppnår 60 studiepoeng etter fullført årsstudium. HiL tilbyr følgende årsstudier:

   
   

Etter- og videreutdanning

 
Etter- og videreutdanningsstudenter

Høgskolen i Lillehammer tilbyr etter- og videreutdanningsstudier (EVU-studier). Dette er studier som er tilrettelagt for deg som ønsker å kombinere studier med arbeid eller andre aktiviteter. En samlingsbasert studiemodell gjør det mulig å følge undervisningen, selv om du ikke bor i Lillehammer eller nærområdene.

Les mer om HiLs etter- og videreutdanningstilbud her

   
Skifervegg (Foto: Kirsti Hovde)

PhD-program ved Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer har tre godkjente PhD-programmer.

Førstelektorprogrammet ved Høgskolen i Lillehammer

Førstelektorprogrammet ved Høgskolen i Lillehammer er et kvalifiseringstilbud for opprykk til førstelektorstilling og kan betraktes som en alternativ karrierevei til doktorgrad. Programmet er et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Hedmark, og er forankret i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. (FOR 2006-02-09-129).

Les mer om HiLs 1. lektorprogram

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L