Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Fagområdene

Innhold fagområdene

Høgskolen har inndelt studieportefølgen i følgende 9 fagområder:

 • Film og fjernsyn: Her finner du
  • Års-, bachelor- og masterstudier innen film og fjernsynsvitenskap.
  • Praktisk- teoretiske bachelorutdanninger innen TV-ledelse, TV-regi og TV-teknikk.
  • Den norske filmskolens ni linjer på bachelornivå og master i audiovisuelle fortellinger

 

 • Idrett: Her finner du
  • Års- og bachelorstudium i idrett
  • Bachelor i Sports Management
 • Internasjonale studier med historie: Her finner du
  • Års- og bachelorstudium i internasjonale studier med historie
 • Juss: Her finner du
  • Bachelorstudium i juss
 • Pedagogikk: Her finner du
  • Års-, bachelor- og masterstudier i pedagogikk og spesialpedagogikk.
  • Master i karriereveiledning
 • Psykologi: Her finner du
  • Års- og bachelorstudium i psykologi
  • Master i miljøpsykologi
 • Reiseliv og kultur: Her finner du
  • Års- og bachelorstudier innen reiselivsfaget
  • Års- og bachelorstudium i kulturprosjektledelse

 

 • Helse- og sosialfag: Her finner du
  • Bachelorstudier innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
  • Masterstudier innen sosial- og velferdsfag og sosialfagligarbeid med barn og unge
  • Master i psykososialt arbeid med barn og unge
  • Master i karriereveiledning
  • Phd/Forskerutdanning innen Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling
 • Økonomi, administrasjon og ledelse. Her finner du
  • Års- og bachelorstudium i økonomi og administrasjon
  • Bachelorstudium innen organisasjon og ledelse
  • Masterstudium innen innovasjon (med spesialiseringer) og public administration (MPA både bredde, 90 sp og dybde 120 sp)

For mer informasjon om det enkelte fagområde se venstremenyen.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L