Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Fagområdene > Film, TV og kultur > Film- og fjernsynsvitenskap

Film- og fjernsynsvitenskap

Film og fjernsynsvitenskap masterstudent Frozen

Har du noen gang tenkt på hvorfor filmkarakterer heter det de heter? Hva har skjedd med utviklingen av film og TV etter at Netflix dukket opp? På Film- og fjernsynsvitenskap lærer du å se bak skjermen.

.

Hva blir du
Med en utdanning innen Film- og fjernsynsvitenskap (FFV) kan du jobbe i film- og tv-bransjen. Eksempler er analysearbeid i produksjonsselskaper, innkjøp og planleggingsarbeid i tv-kanaler, kulturjournalistikk og medie-/kulturforvaltning (Medietilsynet, Norsk Filminstitutt og lignende).

Års- og bachelorstudiet
Dette er studiet for deg som brenner for film og TV, som vil gå dypere inn i det disse mediene formidler – hva som ligger bak skjermen. På FFV lærer du å bruke teorien i praksis. Allerede første studieår blir du med på «bransjemandager», hvor folk fra bransjen gir reelle oppgaver du kan møte i arbeidslivet. Les mer om praktisk arbeid på studiet.

Vi går inn i temaer som:
• Film- og TV-historie
• Film- og TV-analyse
• Hvordan bransjene fungerer
• Kulturkritikk
• Politikk og økonomi

Master
På masterstudiet lager du ditt eget forskningsprosjekt, der du undersøker et emne du syns er interessant. Dette er et dypdykk i det du selv ønsker å studere. FFV er kjent for sin norske og nordiske profil. Du får tilgang til et sterkt og nært fagmiljø, og får personlig oppfølging.

Ph.D
FFV er tilknyttet Senter for Audiovisuell forskning, som huser Ph.d.-utdanningen Audiovisuelle Medier.

Les mer om hverdagen på studiet:

Les mer om karrierevei etter studiet:

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 18.12.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L